ІНФОРМАЦІЯ

для студентів випускників 2022 року бакалаврів та магістрів

(денної державної форми навчання), педагогічного профілю

                Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006р. №1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних» одноразова адресна грошова допомога надається у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

                      Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчалися за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням.

           Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді-грудні поточного календарного року, уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

Перелік документів, які необхідно надати до комісії для отримання одноразової адресної грошової допомоги: 

  1. Довідка з місця роботи (якщо працюєте в НВК, то в довідці зазначається, що працює в шкільному підрозділі НВК);
  2. Заява.
  3. Копія трудової книжки (копія завіряється «мокрою» печаткою та підписом директора школи).
  4. Копії диплому і додатку до диплому.
  5. Ідентифікаційний номер (копія).
  6. Копія паспорту (ст. 1, 2, сторінки з пропискою).
  7. Копія свідоцтва про шлюб (для одружених, якщо змінювали прізвище).
  8. Договір про працевлаштування випускників РДГУ (в трьох примірниках).
  9. Витяг з наказу про прийняття молодого спеціаліста на роботу
  10. Розрахунковий рахунок з банку

Документи необхідно надати у юридичний відділ з

1 вересня до10 жовтня 2022 року

      За детальнішою інформацією студенти можуть звернутися до діловода з працевлаштування (С.Бандери/12, навчальний корпус №1, каб.37)

      Олена Володимирівна тел.0660717488