Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Факультет історії, політології та міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного університету готує фахівців для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної, організаційно-управлінської, політичної діяльності. Випускники факультету можуть обіймати посади в галузі освіти (загальноосвітня, професійна та вища школа), науково-дослідних установах, органах державної влади та місцевого самоврядування, в політичних партіях і громадських організаціях, у виборних політичних органах, аналітичних і прогностичних центрах.
Історичний факультет започатковано у 1940 р., у Рівненському учительському інституті, поруч із мовно-літературним та фізико-математичним факультетами. Функціонування факультету через рік було перерване війною. Відновив діяльність факультет лише у 1994 р.
Поставши у перші роки становлення Української державності, в краї зі своєю славною історією, карбуючи славні історичні традиції, орієнтуючись на існуючі потреби регіону, держави, факультет історії, політології та міжнародних відносин, попри молодий вік, відбувся в регіоні як центр підготовки нової генерації спеціалістів-громадян для ключових сфер суспільного життя з високим рівнем свідомості, професіоналізму, гуманізму, здатних гідно репрезентувати історію в навчальних закладах, наукових сферах, поповнити політичну еліту держави, сприяти якісному відображенню потреб соціуму.
Сьогодні факультет історії, політології та міжнародних відносин готує фахівців за спеціальностями:
014 Середня освіта. Історія
032 Історія та археологія
052 Політологія
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

При факультеті функціонує аспірантура за спеціальністю:
031 - Релігієзнавство

Факультет включає п’ять  кафедр: історії України, всесвітньої історії, політичних наук, філософії, міжнародних відносин.  
Серед професорсько-викладацького складу, який нараховує 47 осіб: 9 докторів наук, професорів, 36 кандидатів наук, доцентів, 1 старший викладач, 1 викладач.
Ряд викладачів факультету за навчально-методичну та наукову роботу відзначені почесними званнями та нагородами. Серед професорсько-викладацького складу 20 випускників факультету, з них 1 доктор наук, 18 - кандидатів історичних, політичних та філософських наук.

ГІМН ФАКУЛЬТЕТУ
Біжать століття, їм кінця немає,
Далеких предків чути голоси,
Та доля-пам'ять нас не обминає,
Ми прагнемо їх славу пронести.
В політики мінливі горизонти,
В суспільство і в історію ідем,
 Над світом знань і вчень широким
Ми жовто-синій прапор підіймем.
Нехай наук нестримна сила
Зростає і крокує крізь роки,
Здійма у височінь могутні крила,
Ми віддамо їм слово і думки.
Приспів:
У нашім серці полум’я не згасне,
Нас факультет метою поєднав,
Відкрив широкий шлях в майбутнє,
Народу досвід передав!
Володимир Піддубник Таня Романчук

СИМВОЛИ ФАКУЛЬТЕТУ
 
ДЕВІЗ ФАКУЛЬТЕТУ
COGNOSCERE ANTERIUS UT CAPERE FUTURUM
ПІЗНАВАТИ МИНУЛЕ, ЩОБ ТВОРИТИ МАЙБУТНЄ


КОЛЬОРИ ФАКУЛЬТЕТУ
Золотий - Сила, яка черпається з прадавнього, як Всесвіт джерела історії. - Вірність у служінні обраній справі та рідному народу. - Чесність, яка спонукає об’єктивно сприймати світ. Чорний - Інтелект, інтелектуальний потенціал, надбаний віками. - Постійність, як свідчення надійності в служінні ідеалам. - Скромність - чеснота, що доповнює усі інші. Малиновий - Могутність духу і волі, що допомагають єднати уми і серця, здобувати нові перемоги. - Благородність - як свідчення збереження і продовження найкращих традицій. Розгорнута книга – Cвященне джерело знань, яке несе в собі таємниці історії та дарує досвід поколінь. Пісочний годинник з крилами – Уособлює нескінченність часу і є символом історії.