Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Факультет історії, політології та міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного університету готує фахівців для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної, організаційно-управлінської, політичної діяльності. Випускники факультету можуть обіймати посади в галузі освіти (загальноосвітня, професійна та вища школа), науково-дослідних установах, органах державної влади та місцевого самоврядування, в політичних партіях і громадських організаціях, у виборних політичних органах, аналітичних і прогностичних центрах.
Історичний факультет започатковано у 1940 р., у Рівненському учительському інституті, поруч із мовно-літературним та фізико-математичним факультетами. Функціонування факультету через рік було перерване війною. Відновив діяльність факультет лише у 1994 р.
Поставши у перші роки становлення Української державності, в краї зі своєю славною історією, карбуючи славні історичні традиції, орієнтуючись на існуючі потреби регіону, держави, факультет історії, політології та міжнародних відносин, попри молодий вік, відбувся в регіоні як центр підготовки нової генерації спеціалістів-громадян для ключових сфер суспільного життя з високим рівнем свідомості, професіоналізму, гуманізму, здатних гідно репрезентувати історію в навчальних закладах, наукових сферах, поповнити політичну еліту держави, сприяти якісному відображенню потреб соціуму.
Сьогодні факультет історії, політології та міжнародних відносин готує фахівців за спеціальностями:
014 Середня освіта. Історія
032 Історія та археологія
052 Політологія
053 Соціологія
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

На денній та заочній формах навчання здобувають вищу освіту понад 700 студентів.

При факультеті функціонує аспірантура за спеціальностями:
23.00.05 - Етнополітологія та етнодержавознавство
09.00.11 - Релігієзнавство

Факультет включає п’ять  кафедр: історії України, всесвітньої історії, політичних наук, філософії, політології і соціології.  
Серед професорсько-викладацького складу, який нараховує 56 осіб: 6 докторів наук, професорів, 41 кандидат наук, доцентів, 5 старших викладачів, 4 викладачі.
Ряд викладачів факультету за навчально-методичну та наукову роботу відзначені почесними званнями та нагородами. Серед професорсько-викладацького складу 22 випускники факультету, 19 з яких - кандидати історичних, політичних та філософських наук.

ГІМН ФАКУЛЬТЕТУ
Біжать століття, їм кінця немає,
Далеких предків чути голоси,
Та доля-пам'ять нас не обминає,
Ми прагнемо їх славу пронести.
В політики мінливі горизонти,
В суспільство і в історію ідем,
 Над світом знань і вчень широким
Ми жовто-синій прапор підіймем.
Нехай наук нестримна сила
Зростає і крокує крізь роки,
Здійма у височінь могутні крила,
Ми віддамо їм слово і думки.
Приспів:
У нашім серці полум’я не згасне,
Нас факультет метою поєднав,
Відкрив широкий шлях в майбутнє,
Народу досвід передав!
Володимир Піддубник Таня Романчук

СИМВОЛИ ФАКУЛЬТЕТУ
 
ДЕВІЗ ФАКУЛЬТЕТУ
COGNOSCERE ANTERIUS UT CAPERE FUTURUM
ПІЗНАВАТИ МИНУЛЕ, ЩОБ ТВОРИТИ МАЙБУТНЄ


КОЛЬОРИ ФАКУЛЬТЕТУ
Золотий - Сила, яка черпається з прадавнього, як Всесвіт джерела історії. - Вірність у служінні обраній справі та рідному народу. - Чесність, яка спонукає об’єктивно сприймати світ. Чорний - Інтелект, інтелектуальний потенціал, надбаний віками. - Постійність, як свідчення надійності в служінні ідеалам. - Скромність - чеснота, що доповнює усі інші. Малиновий - Могутність духу і волі, що допомагають єднати уми і серця, здобувати нові перемоги. - Благородність - як свідчення збереження і продовження найкращих традицій. Розгорнута книга – Cвященне джерело знань, яке несе в собі таємниці історії та дарує досвід поколінь. Пісочний годинник з крилами – Уособлює нескінченність часу і є символом історії.