Кафедра історії України

Кафедра історії України створена 25 жовтня 1999 року. Завідувач кафедри - к.і.н., доцент Десятничук Ігор Олексійович. Пріоритетними науковими напрямами роботи кафедри є поглиблене вивчення проблем історії західноукраїнського регіону, зокрема «Великої Волині»; історія міжетнічних та міждержавних відносин України з сусідніми народами і державами: Росією, Білоруссю, країнами Центральної і Південно-Східної Європи; духовно-культурний розвиток у новий і новітній періоди історії України; Організація та проведення цілеспрямованої, планомірної науково-дослідницької і науково-творчої роботи викладацького складу кафедри, спрямованої на самопідготовку та вироблення сталих навичок у застосуванні набутих знань у навчально-виховній педагогічній діяльності, стимулювання роботи професорсько-викладацького складу кафедри, спрямованої на підготовку та видання підручників, посібників, довідників з історичних дисциплін, підготовка кандидатів та докторів наук за спеціальністю «Історія України». Склад кафедри: професорів – 1, доцентів – 12, старших викладачів - 1, викладачів – 2, аспірантів - 2.Десятничук Ігор Олексійович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліни:

«Вступ до спеціальності».

Коло наукових інтересів:

історія слов’ян, історія Чехословаччини, чесько-німецькі відносини у 2 пол. ХІХ – 1 пол. ХХ ст.

Останні публікації:

 • 1. Десятничук І. Чехословацька еміграція і шляхи розв’язання „німецького питання” в 1939-1941 рр. // Актуальні проблеми сучасної політики. Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції молодих політологів. 15 березня 2013 року. – Рівне: РДГУ, 2013. – С. 88-90;
 • 2. Десятничук І.О. Особливості реформування політичної системи Чехословаччини наприкінці 60-х рр. ХХ ст.: теорія та практика // Актуальні проблемивітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2012. – Випуск 23. – С. 451-466;
 • 3. Desyatnychuk I.O. Freedom of speech and influence of public opinion in Czechoslovakia in the period of ‘Prаgue spring’ // Philosophy. Pedagogies. Society: Collection of scientific works of the Rivne state humanitarian university. – Rivne: publisher O.Zen', 2012 – S.256-267

Литвинчук Анатолій Іванович

Кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України. Працює в РДГУ з 1983 року.

Викладає дисципліну:

«Історія України».

Коло наукових інтересів:

питання історичного розвитку України, української культури, проблеми вищої школи, художньої творчості та виховання молоді, питання краєзнавства, волинського поліссязнавства, вдосконалення професійної і загальноосвітньої підготовки у вузах культури та мистецтва.


Шеретюк Валерій Миколайович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2002 року, з 2003 року - декан історико-соціологічного факультету РДГУ.

Викладає дисципліну:

«Історія України».

Коло наукових інтересів:

проблеми міжконфесійних відносин на українських землях у міждержавних відносинах XVI–XVIII ст. Відповідальний редактор фахового видання РДГУ з історії «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», голова редколегії видання історико-соціологічного факультету «Історія очима молодих дослідників. Збірник наукових праць».

Останні публікації:

Шеретюк В. Українське дисидентське питання в політичних відносинах Росії і Речі Посполитої (кінець XVII – XVIII ст.) / Шеретюк В.: Монографія, - Рівне: О.Зень, 2015. – 224с., іл.


Галуха Любов Юріївна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1997 року.

Викладає дисципліни:

«Історія України», «Історія історичної науки і освіти в Україні», спецкурси з історії України.

Коло наукових інтересів:

духовно-культурний розвиток на українських землях у новий і новітній період.

Останні публікації:

 • Галуха Л., Ісічук Т. Атеїзаційна політика Рівненщини другої половини 40 – початку 60 рр. ХХ ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: РВВ РДГУ, 2013. – С. 72–74.
 • Галуха Л., Маєвський І. Церковно-парафіяльні школи та їх кадрове забезпечення на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: РВВ РДГУ, 2013. – С. 84–86.
 • Галуха Л.Ю., Зиль К.І. Народний костюм як носій історичної свідомості суспільства Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців. Частина 2. Природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями. – Рівне: РВВ РДГУ. 2014.– С. 80–81.

Давидюк Руслана Петрівна

Посада: професор кафедри історії України
Вчене звання: доцент кафедри історії України
Науковий ступінь: доктор історичних наук

Контакти
Адреса: м.Рівне, вул.Пластова, 31
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів:

Громадсько-політичне життя українців в умовах Другої Речі Посполитої, історія української політичної еміграції, історія Волині. Дисертації:«Історія виникнення та діяльності Волинського українського об’єднання» (1998 р.);
«Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства (2017 р.).

Викладацька робота:

Дисципліни: «Історія України» (новітній період), «Актуальні проблеми новітньої історії України», «Методика викладання історії у вищій школі», «Історія Волині», Українсько- польські відносини у ХХ ст.».
Член редколегії наукових видань з історії.
Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність:

Основні публікації:
1. Давидюк Р. П. З поляками за Україну: Наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині. Монографічне видання. Рівне : ПП ДМ, 2014. 176 с.
2. Давидюк Руслана. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства: монографія. Львів ; Рівне : Дятлик М., 2016. 704 с.
3. Давидюк Руслана. Українська політична еміграція у Другій Речі Посполитій як вислід війни і революції / Велика війна 1914-1918: витоки, характер, наслідки: Монографія / Наукова редакція проф. С. С. Троян. Київ: Видавничий дім «Кондор»», 2018. С. 373-390.
4. Давидюк Руслана. Методика викладання історії у вищій школі. Навчальний посібник. Рівне, 2018. 134 с.
5. Давидюк Руслана. Проурядова діяльність українських політичних емігрантів у Волинському воєводстві у першій половині 20-х років ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 29: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 387-396.
6. Руслана Давидюк. Політичні вбивства як інструмент боротьби радянських спецслужб з уенерівською еміграцією // Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw Bałtyckich. 8 (2017). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. S. 101-115.
7. Давидюк Р. Євген Богуславський: проблема співпраці з політичним режимом. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Історичні науки. № 5 (34). 2017. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С. 51-58.
8. Давидюк Р. П. Організовані трудові осередки інтернованих армії УНР у Волинському воєводстві // Військово-науковий вісник. Вип. 29. Національна академія сухопутних військ. Львів, 2018. С. 101-110.
9. Давидюк Руслана. Українська політична еміграція як фактор суспільних змін на території Західної Волині // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2018. Вип. 27. С. 68-75.
10. Давидюк Руслана. Начало волынской карьеры Г. Юзевского: первые 100 дней в зеркале «Украинской нивы» // Nowy Prometeusz. Numer 12. Grudzień. Studium Europe Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 2018. S. 115-128.

Нагороди та досягнення

Нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2008).
Нагороджена Почесною грамотою та пам’ятним знаком Рівненської обласної ради (2008).
Нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2018).
Почесною грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України (2018).
Переможець конкурсу «Науковець року» в номінації «Автор РДГУ- 2014».
Переможець конкурсу «Краща книга Рівненщини 2017 р.» у номінації до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.»
Переможець конкурсу «Краща книга Рівненщини 2018 р.» у номінації «Краще історико-краєзнавче видання».

Інші види діяльності

Завідувач науковою редакцією Науково-редакційної групи книги «Реабілітовані історією.
Рівненська область».Член Наукового Товариства імені Тараса Шевченка.
Член Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.


Пальчевський Руслан Степанович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліну:

«Історія України».

Коло наукових інтересів:

український молодіжний рух на Західноукраїнських землях в 20-30 рр. ХХ ст.

Останні публікації:

 • Січові товариства української молоді в умовах Другої Речі Посполитої Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 24. – Рівне, РДГУ, 2014. – С. 36-40

Прищепа Олена Петрівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2003 року.

Викладає дисципліни:

«Історія України», «Історичне краєзнавство», «Основи музеєзнавства»

Коло наукових інтересів:

розвиток історичного краєзнавства та музеєзнавства в ХІХ-ХХ століттях.

Останні публікації:

Прищепа О.П. Бюджетна документація органів міського самоврядування Правобережної України як джерело до вивчення їх освітньо-культурної діяльності (початок ХХ ст.) початку ХХ ст. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – Вип. 684–685. – С. 118–124.

Прищепа О.П. Взаємодія державних і самоврядних структур та приватних осіб у розвитку жіночої середньої освіти у Рівному (початок ХХ ст.) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» /ред. кол. : І. Д. Пасічник, В. В. Трофимович, А. І. Смирнов та ін. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 22. – С. 98–110.

Прищепа О.П. Побутування книжок в культурному просторі міст Правобережної України (ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Історичні науки» / ред. кол.: І. Д. Пасічник, В. В. Трофимович, А. І. Смирнов та ін.. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2015. – Вип. 24. – С. 36–41.


Доброчинська Валентина Анатоліївна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліни:

«Історія України», «Історіографія історії України».

Коло наукових інтересів:

культурне життя на Волині у міжвоєнний період.

Останні публікації:

 • Доброчинська В., Переходько Н. Професійна та громадська праця українських лікарів у Волинському воєводстві Наукові записки [Рівненського краєзнавчого музею]. Випуск ХІ. – Рівне: видавець Олег Зень, 2013. – С. 47–50.
 • Доброчинська В., Федорчук С. Рівненський пивоварний завод в умовах радянської (1939–1941 рр.) та німецької окупаційної влади (1941-1944 рр.)// Наукові записки [Рівненського краєзнавчого музею]. Випуск ХІ. – Рівне: видавець Олег Зень, 2013. – С. 236–239.
 • Поніманська Т.І., Доброчинська В.А. З історії розвитку дошкільної освіти на Західній Волині (початок ХХ ст. – 1944 р.) Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 25. – Рівне, РДГУ, 2014.

Півоварчук Віталій Миколайович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліну:

«Історія України».

Коло наукових інтересів:

соціально-економічне і культурологічне становище західних областей України (1939 -1941рр.), реформування аграрного сектора радянською владою на новоприєднаних землях (вересень 1939 – червень 1941 рр.).

Останні публікації:

 • Півоварчук В.М. Особливості колективізації на західноукраїнських землях. Materiá VIII Mazinárodní vĕdecko-praktická conference “Vĕdecký pokrok na prělomu tysyaschalety – 2012” (27 května – června 2012 roku) -. Dil 13. Historie. – Praha: Publishing House “Education and Sciente” s.r.o., 2012. – S. 31-32.

Прищепа Богдан Анатолійович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1989 року.

Викладає дисципліни:

«Археологія», «Джерелознавство історії України»

Коло наукових інтересів:

Волинь в добу Середньовіччя.

Останні публікації:

 • Прищепа Б.А. Пригоринські міста в Х–ХІІІ ст. Слов′яни і Русь: археологія та історія. Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя. – Київ: «Стародавній світ», 2013. – С. 247–261.
 • Прищепа Б.А. Становлення середньовічних міст на Волинському Поліссі (за матеріалами з поселень басейну р. Горинь) Слов′янський вісник. Збірник наукових праць. – Рівне, 2013. – С. 51–58.
 • Прищепа Б.А. Про деякі дискусійні питання історичної топографії Пересопниці ХV–ХVІІ ст. // Слов′янський вісник. Збірник наукових праць. Вип. 17. Серія «Історичні та політичні науки». – Рівне, 2014. – С. 62–68.

Візітів Юлія Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2015 року.

Викладає дисципліну:

"Історія України", "Українська етнологія", спецкурс "Етнічні меншини України"

Коло наукових інтересів:

краєзнавство, парамілітарні організації періоду ІІ Речі Посполитої, історія національних меншин, українська етнографія.

Останні публікації:

Візітів Ю. М. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період: Монографія / Ю. М. Візітів. – Рівне, 2008. – 180 с. – 10,46 арк.

Візітів Ю. М. Французька інтелігенція України в умовах культурно-освітніх трансформацій ХІХ ст. // “Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 20-21 листопада 2015 р. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 19-23. – 6 с. – 0,25 арк.

Візітів Ю.М. Чехи на Волині: від хмелярства до броварства // ”Чехи на теренах Волині“: Матеріали Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, м. Дубно, 24 лютого 2016 р. – Рівне, Дятлик М., 2016. – 108 с. - С. 12-16. – 0,33 арк./8 с.


Гуменюк Оксана Володимирівна

Посада:  доцент кафедри історії України

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь:  кандидат історичних наук,

               Контакти

Адреса: м.Рівне, вул.Пластова, 31.
Телефон: 0505679885
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Дослідження теорії та історії повсякдення, історична та культурна антропологія, історія українського радянського простору.
Дисертація « Радянізація західноукраїнських земель у 1939-1941 рр.: методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням» (2009 рік).

Викладацька робота

Дисципліни: «Історія України Давнього та Середньовічного часу», «Ідеологія та повсякдення в СРСР», «Зовнішня політика України», «Архівознавство».
Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:

1. Українська радянська сім’я: специфіка побутового простору. Матеріали VIІ міжнародної наукової конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії” (РДГУ, Рівне, 6-7 грудня 2017р.);
2. Радянське весілля: обрядова специфіка. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної науки» (м. Дніпро, 24-25 лютого 2017р.) С.171-174;
3. Гуменюк О. В. Державотворча діяльність М. Скрипника: історіографія питання / О. В. Гуменюк, М. С. Ткачук // Молодий вчений. — 2017. — №11.
4. Сім’я в СРСР:основні етапи та моделі існування.Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки» м. Київ, 17-18 березня 2018 р., С.18-20;
5. Особливості трансформації сімейно-шлюбних відносин в радянському суспільстві: парадигма не/прийняття нових порядків матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку» (04 квітня 2018 р., м. Київ)С.37-41;
6. Українська сімейна історія:катаклізми ХХ століття.Тези ХІІ Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції присвяченої 100-річчю Буковинського віче (ЧНУ ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці 1-2 листопада 2018р.);
7. Радянська повсякденність з українською ознакою:історіографія питання.Матеріали VІIІ міжнародної наукової конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії” (РДГУ, Рівне, 5-6 грудня 2018р.);
8. Держава і сім’я в СРСР: контроль і особисте/ Молодий вчений. – 2019. – №2;
9. Українська радянська повсякденність: історіографія питання // Матеріали XXХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки»(Харків- Відень - Берлін – Астана, 30 січня 2019 р.).


Карпухіна Тетяна Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2006 року.

Викладає дисципліни:

«Українська етнологія», «Історія України», «Укр-детермінанти релігійного світогляду українців».

Коло наукових інтересів:

Українсько-польські відносини періоду Другої світової війни, військова історія України, зокрема період незалежної України.

Останні публікації:

Карпухіна Т.О. Програми діяльності ОУН на початковому етапі Другої світової війни // Держава та армія. Науковий вісник НУ «Львівська політехніка». – Львів, 2012- Випуск 693- С.198-201.

 Карпухіна Т.О. Західні землі України у військово-політичних планах Німеччини та СРСР напередодні Другої Світової війни // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ: Зб.наук. праць. Рівне: РДГУ, 2012. – Вип. 22. – С.83-86.

Карпухіна Т.О. Національна безпека України у період незалежності // Слов'янський вісник: Збірн. наук. праць. Серія “Історичні та політичні науки” / РДГУ, РІС КСУ. Вип.11. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – С. 212- 231.


Бондар Ірина Володимирівна

Старший викладач. Працює в РДГУ з 1994 року.

Викладає дисципліни:

«Методика викладання історії», «Методика викладання історії у старшій школі» та спецкурс з історії України.

Коло наукових інтересів:

творчо-пошукова діяльність учнів на уроках історії.

Останні публікації:

 • Бондар І.В. Інтерактивні технології як засіб формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії. (Фахове видання) // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 83-88.
 • Бондар І.В. Методичні особливості формування креативності школярів у процесі вивчення історії. (Фахове видання) // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І.Сипченка]. – Вип. LVIII. – Ч.ІІ. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – С. 132 – 139.
 • Бондар І.В. Інтерактивне навчання у формування креативності старшокласників у процесі вивчення історії // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки [Вип. № 22 (257) листопад 2012. Ч. ІУ.]/ За матеріалами УІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість». –– С. 11-17.

Журавльова Світлана Павлівна

Викладач Працює в РДГУ з 1994 року.

Викладає дисципліну:

«Історія України».

Коло наукових інтересів:

торгово-економічні зв’язки України з зарубіжними країнами 1921-1923 років.

Останні публікації:

Журавльова С.П. Торгівля з державами Сходу у 20-х роках ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 22.


Мосієвич Юлія Олександрівна

Викладач Працює в РДГУ із 2011 року. Викладає дисципліни: історії та історіографії України, вступ до спеціальності (історія).

Коло наукових інтересів:

Культурно-мистецькі процеси Волині кінця ХІХ - поч. ХХ ст.

Останні публікації:

 • 1. Мосієвич Ю. О. Історичні та суспільно-політичні умови розвитку культури Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. О. Мосієвич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 25. – Рівне, РДГУ, 2014.
 • 2. Мосієвич Ю, Цецик Д. Участь українських національних партій у довиборах до парламенту Польщі на Волині навесні-влітку 1930 р. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. Наук. Праць. Випуск ХІІ. Частина 2. – Рівне: ПП Дятлик М. С., - 2014. – С. 72-74.

Ісічук Тетяна Савівна

Магістр історії. Старший лаборант. Працює в РДГУ з 2008 року.

Коло наукових інтересів:

міжконфесійний розвиток на Західноукраїнських землях у ХХ столітті.


Мельник Олександр Володимирович

Лаборант. Працює в РДГУ з 2009 року.

Коло наукових інтересів: українсько-польські міжнаціональні відносини на початковому етапі Другої світової війни (1939-1941 рр.).