Метою практичної підготовки є формування у студентів, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично вдосконалювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

!1!
!2!
!3!
Інформація про проведення практики
   Практична підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» включає навчальну (комп’ютерну), навчальну (соціологічну), навчальну (політологічну) та виробничу (педагогічну) практики. Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – виробничої (політологічної), асистентської та переддипломної практик.
   Навчальна (комп’ютерна) практика. Базою її проходження визначено комп’ютерний клас історико-соціологічного факультету. Завдання практики – вдосконалити вміння використання комп’ютерних технологій та ресурсів мережі Інтернет для реалізації теоретичних і практичних завдань у політичній сфері.
   Навчальна (соціологічна) практика. Базами проведення практики є Центр соціально-політичних досліджень РДГУ, управлінські установи і підприємства різної форми власності, районні центри зайнятості, засоби масової інформації, громадські організації та ін. Мета соціологічної практики – вироблення прийомів та навичок організації та проведення студентами прикладного соціологічного дослідження.
   Навчальна (політологічна) практика. Проходження цієї практики передбачає: ознайомлення із роботою Рівненської обласної  державної адміністрації та політичних партій, органів місцевого самоврядування, роботу з документами тощо. Метою практики є вивчення методики проведення політологічного дослідження, узагальнення і систематизація документів, проведення політичного моніторингу, аналіз та прогнозування особливостей суспільно-політичного життя області, громадсько-політичних настроїв населення.
   Виробнича (педагогічна) практика. Завданнями практики визначено здобуття навичок викладання у загальноосвітніх школах, ліцеях, колегіумах, гімназіях. Базами її проведення є навчальні заклади м. Рівне.
   Виробнича (політологічна) практика. Серед завдань практики – участь у роботі відділів органів державної влади, планування та реалізація проектів громадських організацій, участь у передвиборчій діяльності в політичних партіях. Базами її проведення є „Комітет виборців України” (РОГО „КВУ”), Рівненська обласна державна адміністрація, Громадянська мережа ОПОРА, Рівненська обласна рада, політичні партії, громадські організації тощо.
   Переддипломна практика. Практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом і готовності майбутнього фахівця до самостійної наукової діяльності.
!5!