Деканат

Cклад деканату факультету історії, політології та міжнародних відносин

Сьогодні на історико-соціологічному факультеті здобувають освіту понад 700 студентів. На факультеті діє п’ять кафедр, які забезпечують навчально-виховний процес не лише на історико-соціологічному факультеті, а й на решті факультетів університету. На кафедрах факультету працює 54 викладачі, з яких 45 – дипломованих спеціалістів високого професійного рівня, у тому числі 6 докторів наук, професорів.

На факультеті видається науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», затверджений ВАК України, у якому публікуються результати наукових досліджень. Факультет був представлений в експертній раді ВАКу України.

Щороку на факультеті проводяться міжнародні, міжвузівські, регіональні наукові конференції викладачів, молодих дослідників (магістранти, аспіранти, пошукачі), студентів. Кращі молоді науковці беруть участь у наукових регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, стають призерами студентських олімпіад. Діяльність наукових секцій і гуртків факультету, зокрема історичного клубу “Гетьман”,випуск студентської газети факультету “Віче”, "Історичний вісник" та "Політологічний вісник" - сприяють поглибленню серед студентства інтересу до “білих плям” історії, політичних процесів та до їх дослідження.

Профорієнтаційний напрям роботи факультету сприяє працевлаштуванню випускників, забезпечує контроль за наданням роботи молодим спеціалістам. Планує, керує, направляє, контролює послідовний навчально-виховний процес факультету деканат ІСФ - представляємо його колектив.

 на фото: студактив та керівники факультету ІСФ

 

Завдання факультету визначили нагальні потреби суспільства - підготовка не просто педагогів-істориків, політологів, а свідомих громадян своєї держави, здатних розвивати національну ідею, відстоювати її, бути активними учасниками суспільно-політичного державного життя – авангардом, елітою суспільства.

 


Шеретюк Валерій Миколайович

Декан факультету, кандидат історичних наук, доцент. На посаді з 2003 року. Напрям наукових пошуків - проблеми міжконфесійних відносин на українських землях у міждержавних відносинах XVI–XVIII ст.


Сєвєрова Ольга Владиславівна

Заступник декана з навчальної роботи, доцент. На посаді з 1999 року. Напрям наукових пошуків - становлення і розвиток декабристського руху, проблеми розвитку сучасної цивілізації.


Галуха Любов Юріївна

Заступник декана з наукової роботи, кандидат історичних наук, доцент. На посаді з 1998 року. Напрям наукових пошуків - духовно-культурний розвиток на українських землях у новий і новітній період.


Бернацький Віктор Русланович 

Заступник декана з виховної роботи, кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри всесвітньої історії. На посаді з 2017 року. Напрям наукових пошуків - історико-релігієзнавчий аналіз особливостей функціонування релігійних об’єднань в умовах антирелігійної політики влади 1920–1930-х рр. 


Онищук Олеся

Студдекан ІСФ


Працівники деканату

Руль Надія Григорівна диспетчер деканату

Самсонюк Владислав Богданович старший лаборант деканату