Кафедра філософії

 

 

Кафедра створена 1 вересня 2010 року. Завідувач кафедри – доктор філософських наук, професор Шугаєва Л.М. На кафедрі працює 11 штатних викладачів, з яких – один доктор наук, професор, сім кандидатів наук, шість з яких доценти та один старший викладач, два старші викладачі, один викладач. Якісний склад кафедри становить 78 %. Протягом свого існування кафедра філософії здійснює освітню діяльність на всіх факультетах університету, професорсько-викладацький склад забезпечує науково-методичну базу для читання філософських дисциплін. Наукову роботу викладачі кафедри реалізують у рамках теми: «Співвідношення релігійного і національного: контекст історії і культури українського народу». Кафедрою проводяться вступні іспити в аспірантуру з філософії та релігієзнавства, кандидатський іспит з філософії, кандидатський іспит із спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. При кафедрі діє Центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії, культури спільно з Рівненською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату і створений з метою координації дій, пов’язаних з виконанням Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. На кафедрі філософії функціонує наукова школа під керівництвом Шугаєвої Л. М., діє аспірантура зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство, проводиться підготовка докторантів.



Шугаєва Людмила Михайлівна

Доктор філософських наук, професор. Завідувач кафедри філософії. Працює в РДГУ з 2008 року.

Викладає дисципліни:

«Релігієзнавство», «Філософія», «Філософія освіти», «Релігії світу: історія, віровчення, культура», «Релігія і політика».

Коло наукових інтересів:

практичне релігієзнавство, історія та філософія релігії, філософія освіти.

Член редакційних колегій: «Філософія. Педагогіка. Суспільство» (головний редактор), «Панорама політологічних студій» та «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» Рівненського державного гуманітарного університету, «Інноватика у вихованні: зб. наук. праць».

Останні публікації:

Шугаєва Л. М. Релігії світу : навч. Посіб. / Л. М. Шугаєва. – К. : Академвидав, 2011. – 256 с. – (Серія «Альма-матер»).

Шугаєва Л. М. Позацерковні релігійні об’єднання в Україні: особливості і тенденції розвитку / Л. М. Шугаєва // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – № 1-2(817-18). – С. 14-20.

Шугаєва Л. М. Особливості єретичних рухів в католицькій і православній традиціях // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник за ред. Л. Филипович і П. Яроцького – К. : УАР, 2015. – С. 324-328.

Шугаєва Л. М. Релігійно-філософський аналіз феномена юродства у Східній і Західній християнській традиції / Л. М. Шугаєва // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 26. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 241-243.

Шугаева Л. М. Духовное християнство в Украине: типология и эволюция / Л. М. Шугаева // Authority and society (History, Theory, Practice) (Власть и общество (История, Теория, Практика)). – Тбілісі: 2015. – № 2 (34). – С. 36–44.


 

   Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Назарівна

    Посада: професор кафедри філософії.

   Науковий ступінь: кандидат філософських наук.

                           Контакти

  Адреса м. Рівне, вул.Пластова, 31

  Телефон +380 66 082 57 02

  e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Коло наукових інтересів:  історія релігії, практичне релігієзнавство, проблеми ісламу, історія філософії.

                         Викладацька робота

  Дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство», «Філософія та методологія науки», «Філософія науки», «Філософія освіти».

  Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

                          Наукова діяльність

Основні публікації:

Монографія

 Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Іслам, сім’я, жінка. (Релігієзнавчий аспект). Монографія. / Т.Н.Шамсутдинова-Лебедюк – К.: Міленіум, 2013. – 184 с.

 Колективна монографія

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Християнство./ Історія священних і віроповчальних текстів релігій світу./ За ред.Т.Г.Горбатенко, В.І.Лубського. – В 2-х т. – К.: В-во Українського фітосоціологічного центру, 2013. – Т. 2. - С. 98-146.

 Посібники:

Іслам у запитаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник та матеріали з курсу «Конфесійно-практичне релігієзнавство»./ За ред. Лубської М.В. – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 355 с. / 2,0 друк. арк.

Модульні та навчальні тести з філософії для індивідуальної роботи та самоконтролю. Збірник навчальних тестів (згідно кредитно-модульної системи). / Укладачі: Т.Н. Шамсутдинова-Лебедюк, Є.Н.Лебедюк, Т.О.Сілаєва, А.Д.Ятченко. – К.,:Міленіум, 2013. – 200 с.

 Статті:

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Багатоженство та іслам. / Т.Н.Шамсутдинова-Лебедюк //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки РДГУ. – Вип. 26. – Рівне : О. Зень. – 2015. – С.  199-201.

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Міжконфесійний діалог православ’я  так ісламу. /Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки РДГУ. – Вип. 28. – Рівне : О. Зень. – 2016. – С.  132-140.

T.N.Samsutdynova-Lebediuk «Hidoya» basis and muslim marriage //«The Eighth International Conference on Eurasian scientific development». Proceedings of the Conference (March 03, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016. – Р. 106-112.

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н., Горбаченко Т.Г.  Процесс систематизації норм канонічного права православної церкви. // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник №3(7). – Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2017. – С.105-106.

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Функциональность как сущностная характеристика религии. // Факторы национальной и духовной безопасности студентов Узбекистана. Материалы Республиканской научно-практической конференции 11 октября 2018 года г.Ташкент, Ташкентский химико-технологический институт. – Ташкент, 2018. – С.144-147.

                                       Інші види діяльності

Керівник гуртка «Теологія,релігієзнавство та історія релігії» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді Рівненської обласної ради

Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України в Рівненській області (секція «Філософія»).


 

Булига Ірина Іванівна

Кандидат філософських наук, доцент. Працює в РДГУ з 2001 року.

Викладає дисципліни:

«Філософія науки», «Філософія», «Цінності європейської цивілізації»,«Етика та естетика».

Коло наукових інтересів:

практичне релігієзнавство, філософія релігії.

Останні публікації:

Булига І. І. Роль християнських конфесій в політичних процесах сучасної України / І. І. Булига. – Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – №1(8). – С. 145-149.

Булига І. І. Православно-католицькі відносини в контексті колективної пам’яті сучасного Волинського краю / І. І. Булига // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття: наук. зб. / за ред. Л. Филипович і П. Яроцького – К. : УАР, 2015. – С. 328-331.

Булига І. І. Тенденції розвитку пізньопротестантських общин Волині у другій половині ХХ століття / І. І. Булига // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – №1(8). – С. 145-149.

Булига І. І. Віруючий у соціокультурному просторі Волинського регіону (40-80-ті рр. ХХ ст.) / І. І. Булига // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 243-245.


  Шевчук Катерина Сергіївна

  Посада: професор кафедри філософії

  Вчене звання: доцент

  Науковий ступінь:  доктор філософських наук,

          Контакти

  Адреса Пластова, 31, к. 218

  Телефон 0669300479

  e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

          Коло наукових інтересів

  Історико-філософські студії, дослідження проблем сучасної філософії, осмислення основних аспектів філософської антропології, епістемології, аксіології, етики, естетики, релігієзнавства, соціальної філософії, філософії культури й мистецтвознавства.

  Кандидатська дисертація «Естетична аксіологія Романа Інґардена» (2008 рік).

  Докторська дисертація «Аксіологічний вимір естетичного переживання в польській естетиці першої половини ХХ ст.» (2017 рік).

           Викладацька робота

  Дисципліни: «Філософія», «Філософія і методологія науки», «Етика, естетика», «Панорама сучасної зарубіжної філософії», «Релігієзнавство», «Логіка», «Екологічна етика»,  «Цінності європейської цивілізації».

  Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць.

                      Наукова діяльність

Основні публікації:

 • Шевчук К. С. Естетичне переживання і естетичні цінності в концепції Станіслава Оссовського / К. С. Шевчук  // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 17. – Острог, 2015. – С. 92-96. Фахове видання.
 • Шевчук К. С. Естетика елекронних медіа: аналіз основних проблем / К. С. Шевчук // Мультиверсум. – 2015. - № 1-2. – С.  27-34. Фахове видання.
 • Шевчук К. С. Порівняльний аналіз основних понять естетичних концепцій Р. Інґардена і М. Валліса / К. С. Шевчук // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – № 2 (12). – Cуми, 2015. – С. 98-105. Фахове видання.
 • Шевчук Е. С. Концепция «открытой» эстетики Мечислава Валлиса / Е. С. Шевчук // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. – Серыя 1. Філасофія, паліталогія, сацыялогія. – № 2. – Брэст, 2015. – С. 38-43. Зарубіжне фахове видання.
 • Шевчук Е. С. Плюрализм и эгалитаризм эстетической концепции Владислава Татаркевича / Е. С. Шевчук // Вестник Томского госсударственного университета. Философия. Социология. Политология. – № 4 (32). – Томск, 2015. – С. 345-352. Зарубіжне фахове видання.  
 • Шевчук Е. С. Социокультурная обусловленность искусства в эстетической концепции Станислава Оссовского / Е. С. Шевчук // Власть и общество (История, Теория, Практика). – № 4 (36). – Тбилиси, 2015. – С. 197-209. Зарубіжне фахове видання.
 • Шевчук Е. С. Проблема эстетического переживания в польской эстетике первой половины ХХ века / Е. С. Шевчук // Вучоныя запіскі Брэсцкага ўніверсітэта. Зборнік навуковых прац. – Вып. 11. – Ч. 1: Гуманітарныя і грамадскія навукі. – Брэст, 2016. – С. 18-25. Зарубіжне фахове видання.
 • Шевчук К. С. Теорія естетичного переживання Леопольда Блауштайна / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 19. – Острог, 2016. – С. 55-59. Фахове видання.
 • Шевчук К. С. Естетичне переживання та його цінність в польській естетиці першої половини ХХ ст. / К. С. Шевчук. – Рівне, 2016. – 356 с. Монографія.
 • 10. Шевчук К. Матеріальний вимір творів електронного мистецтва / К. С. Шевчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культорологія. Філософія. – К., 2016. – Вип. 36 (49). – С. 46-54. Фахове видання.
 • 11. Шевчук Е. С. Понимание искусства в польской эстетике первой половины ХХ века / Е. С. Шевчук // Власть и общество (История, Теория, Практика). – № 3 (39). – Тбилиси, 2016. – С. 18–27. Зарубіжне фахове видання.
 • 12. Шевчук К. С. Шляхи чуттєвого осягнення Бога у горизонті Богословської естетики / К. С. Шевчук //  ІV Андріївські читання. – № 5. – Рівне, 2016. – C. 153-157.
 • 13. Шевчук К. С. Словесність як естетична система в «Історії української літератури» М. Грушевського / К. С. Шевчук // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції до 150–річчя М. С. Грушевського. / Міністерство освіти і науки України; Національний університет «Острозька академія». – Острог, 2016. – С. 129-130. 
 • 14. Шевчук К. С. До проблеми розрізнення художніх та естетичних цінностей (концепції польських естетиків першої половини ХХ ст.) / К. С. Шевчук // Тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції «Філософія як культурна політика смислів» / Міністерство освіти і науки України; Національний університет «Острозька академія». – Острог, 2016. – С. 28-29.
 • Шевчук Катерина. Любов як осягнення Бога в концепції Христоса Яннараса / Катерина Шевчук //  V Андріївські читання. – Рівне, 2017. – № 5. – C. 278-281. 
 • Шевчук К. С. Художні цінності і естетичні цінності в польській естетиці першої половини ХХ ст. / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 20. – Острог, 2017. – С. 116-120. Фахове видання.
 • Kateryna Shevchuk, Dmytro Shevchuk. Politics Between Theology and Messianism in Secular Times // Journal for the Study of Religions and Ideologies. – Vol. 17. – N 51 (2018). – p. 148-161. Scopus.
 • Екатерина Шевчук. Аналитика искусства первой половины ХХ в. в исследованиях представителей польськой эстетики // Научный журнал «Власти и общество (История, Теория, Практика)». – Тбилиси, 2018. – № 3 (47) 2018. – С. 147-159. Зарубіжне фахове видання.
 • Шевчук Катерина. Естетичні цінності в концепціях представників універсалізму та плюралізму в польській естетиці першої половини ХХ ст. / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 21. – Острог, 2018. – С. 44-49. Фахове видання.
 • Шевчук Катерина. Роль князя Костянтина Василя Острозького в історії українського православ’я / Катерина Шевчук // Андріївський вісник: історико-богословський щорічний журнал Рівненської Духовної семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Рівне, 2018. – № 7. – C. 129-132.
 • Шевчук Катерина. Естетичне переживання як важливий чинник ідентичності сучасної естетики / Катерина Шевчук // Тези доповідей VI Всеукраїнської наукової конференції «Філософія як культурна політика сучасності» / Міністерство освіти і науки України; Національний університет «Острозька академія». – Острог, 2018. – С. 20-23.
 • Shevchuk K. The Aesthetic Experience in the Age of New Media Art //
  Analele Universităţii din Craiova. Seria: Filosofie. – 2018. – Nr
  2(42). – P. 105-119. Scopus.
 • Шевчук Катерина. Філософія: навчально-методичне забезпечення курсу / Катерина Шевчук. – Рівне: РДГУ, 2019. – 50 с.
 •  Шевчук Катерина. Етика, естетика: навчально-методичне забезпечення курсу / Катерина Шевчук. – Рівне: РДГУ, 2019. – 52 с.
 • Шевчук Катерина. Панорама сучасної зарубіжної філософії / Катерина Шевчук. – Рівне: РДГУ, 2019. – 240 с. Навчально-методичний посібник.

Навчалася в аспірантурі в Університеті Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща з 1. 10. 2002 по 30. 06.2006, у травні 2007 р. захистила дисертацію та отримала ступінь доктора філософії (PhD).

Отримала Стипендію Королівни Ядвіґі (Яґелонський університет, Краків, Польща) – грудень 2007 р.

Нагороджена почесною грамотою «Науковець РДГУ – 2016» у номінації «Автор року – 2016», а також почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів (Нак. № 28-з від 23. 04. 2018)


Ворон Оксана Петрівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2007 року.

Викладає дисципліни:

«Філософія», «Релігієзнавство», «Етика та естетика», «Екологічна етика».

Коло наукових інтересів:

історія релігії.

Останні публікації:

Ворон О. П. Соціальне служіння Римо-католицької церкви в Україні як складова місіонерської діяльності / О. П. Ворон // Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору: наук. зб. – К: УАР, 2013. – Зб. № 5. – С. 416–424.

Ворон О. П. Реалізація принципу свободи совісті у контексті функціонування Римо-католицької церкви на теренах незалежної України / О. П. Ворон // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2014. – Вип. 24. – С.115-120.

Ворон О. П. Соціальне служіння християнських церков України: основні вектори та проблеми реалізації / О. П. Ворон // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні взаємини». Наук. зб. – Галич, 2014. – 304–311.

Ворон О. П. РКЦ в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Україні / О. П. Ворон // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2015. – Вип. 26. – С. 74–79.


Грицишина Марія Володимирівна

Кандидат філософських наук, доцент. Працює в РДГУ з 2012 року.

Викладає дисципліни:

«Філософія», «Екологічна етика», «Етика та естетика», «Релігієзнавство».

Коло наукових інтересів:

історія філософії.

Останні публікації:

Грицишина М. В. Гносеологічні погляди Дж. Локка в філософії Нового часу / М. В. Грицишина // Гілея. Науковий вісник. – К., 2013. – Вип. 72. – С. 617-622.

Грицишина М. В. «Досвід» як структура і як базове поняття в розумінні людини Дж. Локком / М.В. Грицишина // Матеріали IV всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманістики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» (11 грудня 2014 р.). – Рівне, 2014. – С. 97-98.

Грицишина М. В. Д. Юм: інтерпретація справедливості та несправедливості / М. В. Грицишина // Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства: Матер. міжнар. наук.-практ. конференції (м. Одеса, 11-12 вересня 2015 р.). – Одеса: ГО «Причорноморський цент досліджень суспільства», 2015. – С. 56-58.

Грицишина М. В. Гносеологический смысл учения о структуре человеческого опыта Дж. Локка // Authority and society (History, Theory, Practice) (Власть и общество (История, Теория, Практика)). – Тбілісі: 2015. – № 4 (36). – С. 15-31.


  Мишков Віктор Ярославович

  Посада: доцент кафедри філософії

  Вчене звання:

  Науковий ступінь:  кандидат філософських наук,

                  Контакти

  Адреса Пластова, 31, к. 218

  Телефон 0966078894

  e-mail: VictorMyshkov@gmail. com

                 Коло наукових інтересів

  історія релігії, історія релігії в Україні, філософія, дослідження проблем сучасної філософії, релігієзнавства, соціальної філософіъ.

  Кандидатська дисертація Еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні (2013 рік)

                Викладацька робота

  Дисципліни: «Філософія», «Філософія і методологія науки», «Етика, естетика», «Релігієзнавство», «Екологічна етика», «Цінності європейської цивілізації».

                 Наукова діяльність

  Міжнародне стажування

  Vilnius university and Greek communities in Lithuania “Pontos” International program “The European union and the cultural heritage, history and prospects” (from 03.08.2015 to  01.03.2016). Active participation and performance with the report at the interhetional program “European union and Byzantium – cultural heritage, History and perspectives the world of the Justinian the great and European civilization (565-2015)”

  Публікації у фахових виданнях

 • Мишков В. Я. Ґенеза суспільно-духовних витоків і особливості розселення старообрядництва в Україні / В. Я.Мишков /. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип 27. – Рівне: РДГУ, 2016 – С.33-35.
 • Мишков В. Я. Особливості релігійної практики сучасного українського старообрядництва / В. Я. Мишков // Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. За ред. Л. Филипович і П. Яроцького – К.: УАР, 2015. – С.175-179.
 • Мишков В. Я. Соціокультурний контекст відрдження есхатології українського старообрядництва в ХХ-ХХІ столітті / В. Я. Мишков // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне. – 2015. – С.20-22.
 • Мишков В. Я.  Сутність соціально-етичного ідеалу українського старообрядництва: релігієзнавчий аспект / В. Я. Мишков // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 10. – С.114-123.
 • Мишков В. Я. Стан і перспективи розвитку Білокриницької ієрархії старообрядців в умовах незалежної України \ В. Я. Мишков // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне: РДУ. – 2014. – №4. – С. 103 –108.

Гур'янова Ірина Едуардівна

Старший викладач. Працює в РДГУ з 1985 року.

Викладає дисципліни:

«Філософія», «Історія філософії», «Соціальна філософія», «Теорія наукового пізнання», «Філософія політики», «Філософія науки».

Коло наукових інтересів:

соціальна філософія, історія філософії, політична філософія, релігієзнавство і філософська антропологія

Останні публікації:

Гур'янова І. Е. До проблеми християнізації Русі: релігієзнавчо-філософський аспект / І.Е. Гур'янова // Релігія і соціум. – Чернівці, 2013.

Гур’янова І. Е. Традиции динамики соціокультурного процесса / І .Е. Гур’янова // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: матер. III Міжн. наук.-практ. інтернет-конф (29-30 червня 2014). – Переяслав Хмельницький, 2013.

Гур'янова І. Е. Екзистенційні пошуки віруючих баптистських церков в умовах сучасних суспільних трансформацій / Гур'янова І.Е. // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття: наук. зб. / За ред.. Л. Филипович, П. Яроцького. – К.: УАР, 2015. – С. 357-360.

Гур'янова І. Е. Смисложиттєвий вимір духовних пошуків віруючих пізньопротестантських конфесій / Гур'янова І.Е. // Андріївський вісник: матер. IV Андріївських читань на тему: «Ідея Помісної Православної церкви в Україні: проблеми і перспективи» (присвячено 1000-літтю духовно-культурних зв’язків Київської Русі та Святої Гори Афон). – 2016. – № 5. – С. 158-161.


  Сорочинська Тетяна Адамівна

  Посада: доцент кафедри філософії

  Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

              Коло наукових інтересів

  Дослідження та аналіз актуальних проблем філософії освіти на сучасному етапі розвитку; розгляд сутності освіти, як соціокультурного феномену; розвитку вітчизняної освітньої парадигми; основних аспектів формування етики та естетики педагогічного професіоналізму; пріоритетних завдань і напрямів морального перепрограмування особистості майбутнього педагога і т.д.

  У 2018 р. пройдено міжнародне стажування за програмою «THE EUROPEAN UNION AND THE BYZANTINE EMPIRE – THE CULTURAL HERITAGE.HISTORY AND PROSPECTS» у Вільнюсі (Литва) у період з 01.12.2017 р. по 01.05.2018 р.

                Викладацька робота

Дисципліни: філософія освіти, етика та естетика, педагогічна етика.

                Наукова діяльність

 Основні публікації:
 • Сорочинська Т. А. Реформирование профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов в педагогических учреждениях Ровенщины (1939−1964 рр.) [Электронный ресурс] / Т. А. Сорочинская // Грузинский Электронный Научный Журнал : Образовательные науки и психология // 2015 | № 3 (35), С. 3−9. – Режим доступа: http://gesj.internet˗academy.org.ge/edu/
 • Сорочинська Т. А. Складові компоненти професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя педагогічних закладів Рівненщини повоєнного періоду / Т. А. Сорочинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 25. – Рівне, О. Зень. 2014. – С. 168−170.
 • Сорочинська Т. А. Реформування професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини (1939−1964 рр.) : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 − «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Сорочинська Т. А. – Р., 2015. – 20 с.
 • Сорочинська Т. А. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності в педагогічних закладах Рівненщини (1939−1964 рр.) / Т. А. Сорочинська // Інноватика у вихованні: зб. наук. праць.  Вип. 2. / упоряд.  О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко; Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 55−62.
 • Сорочинська Т. А.  Повышение качества образования как основа реформирования высшей школы в Украине [Электронный ресурс] / Т. А. Сорочинская // Грузинский Электронный Научный Журнал : Образовательные науки и психология // 2016 | № 2 (39), С.43−49. – Режим доступу: http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2736.pdf.
 • Sorochyns’ka T. A. Principles of moral culture formation of Soviet for teachers in Rivne pedagogical institutions (1939–1950): historical and pedagogical discourse / T. A. Sorochyns’ka // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць : Наукові записки РДГУ. Випуск 26. – Рівне : РДГУ, 2016. – Режим доступу: http://isf.rv.ua/naukovi-vidannia-isf/aktualni-problemi-vitchiznianoyi-ta-vsesvitnoyi-istoriyi.
 • Сорочинська Т. А. Сучасна концепція філософії освіти в Україні / Т. А. Сорочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13(56). Частина І. ‒ Рівне : РДГУ, 2016. ‒ С. 33−36.
 • Сорочинська Т. А. Застосування інформаційних інновацій у педагогічній діяльності вчителя / Т. А. Сорочинська // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип.  / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан  та ін. ‒ Рівне : РДГУ, 2016. ‒ С.71−76.
 • Сорочинська Т. А., Сорочинський С. В. Освіченість і духовність як головні складові освітнього ідеалу сучасності / Т. А. Сорочинська, С. С. Сорочинський // Андріївський вісник: історико-богословський щорічний журнал Рівненської Духовної семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату // Ред.: кол.: кандидат богословських наук, ректор РДС прот. Віталій Лотоцький (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне, 2017. − № 6. – С. 271−275.
 • Сорочинська Т. А.  Формування професійної етики педагога / Т.А.Сорочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16(56). Частина ІІ. ‒ Рівне : РДГУ, 2018. ‒ С. 33−36.

Похвальний лист 28-30.07.2017 р. за активну участь у конференції «EUROPEAN UNION AND BYZANTINE CULTURAL HERITAGE.HISTORY AND PROSPECTS. THE OPPOSITION OF CIVILIZATIONS AND ITS CONSEQUENCES (627-2017)» та цікаву змістовну наукову доповідь.


Кохно Ірина

Лаборант. Працює в РДГУ з 2016 року.