Кафедра філософії  

Кафедра створена 1 вересня 2010 року. Завідувачем кафедри стала доктор філософських наук професор Шугаєва Л.М. З 2020 р. завідувачка кафедри – доктор філософських наук Панчук Ірина Іванівна. На кафедрі працює 10 штатних викладачів, з яких – два доктори філософських наук, професор, два професори кафедри, доцент, три доценти кафедри, старший викладач. Протягом свого існування кафедра філософії здійснює освітню діяльність на всіх факультетах університету, професорсько-викладацький склад забезпечує науково-методичну базу для читання філософських дисциплін. Викладачі, аспіранти, здобувачі кафедри філософії працюють у контексті науково-дослідної теми «Філософія в структурі сучасного соціогуманітарного знання». При кафедрі діє Центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії, культури спільно з Рівненською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату і створений з метою координації дій, пов’язаних з виконанням Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. На кафедрі філософії функціонує наукова школа, діє аспірантура зі спеціальності 032 – релігієзнавство, проводиться підготовка докторів філософії (PhD).


Панчук Ірина Іванівна

Посада: завідувачка кафедри філософії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31
Телефон: +38(098)7658184
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Філософія релігії, історія релігії.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія», «Філософія та методологія науки», «Методологічні засади сучасного релігієзнавства». «Історія християнських конфесій», «Феноменологія релігії», «Релігієзнавство», «Соціальна філософія».

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Булига І. І. Особливості секуляризації й атеїзації Волинського регіону в контексті радянського модерністського проекту / І. І. Булига // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. – Вип. 15, Одеса, 2017. – С. 23-26. – Фахова. – Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
2. Булыга И. И. Новые тенденции развития пятидесятнического движения современного Волынского региона// И. И. Булыга / AUTHORITY AND SOCIETY (History, Theory, Practice): Научный журнал. – № 2 (42). – 2017. – С. 129-138. (Грузія)
3. Панчук (Булыга) И. Православие в религиозном пространстве Волынского региона тоталитарного периода / Ирина Панчук (Булыга). // Modern Science. – Prague. – 2018. – № 1. – С. 61–69. (Чехія).
4. Булига І. І. Віруючий у соціокультурному просторі Волинського регіону (40-80-ті рр. ХХ ст.) / І. І. Булига /Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарногоуніверситету. Випуск 26. – Рівне : РДГУ, 2015. –243-245.
5. Булига І. І. Тенденції розвитку пізньопротестантських общин Волині у другій половині ХХ століття / І. Булига // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – №1–2(817–18). – С. 75-80.
6. Булига І. І. Православно-католицькі відносини в контексті колективної пам’яті сучасного Волинського краю / І. І. Булига // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник за ред. Л. Филипович і П. Яроцького – К. : УАР, 2015. – С. 328–331.
7. Булига І. І. Міжхристиянські відносини на Рівненщині в контексті викликів сучасності / І. І. Булига //Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Науковий щорічник. – Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016. – С. 17–24.
8. Булига І. І. Релігійне буття Волинського регіону: проблеми і перспективи // І. І. Булига / «Гілея «науковий вісник». – Вип. 116 (1). – Київ, 2017. – С. 224–227.
9. Булига І. І. Тенденції розвитку п’ятидесятницьких конфесій Волинського регіону в кінці ХХ – початку ХХІ століття/ І. І. Булига // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Науковий щорічник. – Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016. – С. 18-25.
10. Булига І. І. Inter-Оrthodox Relationsin the Rivne Regioninthe Contextof the Challenges of Modernity / І. І. Булига // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 27. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 256–260.
11. Булига . І. Alternative religiosity in the context of religious development of Volhynia / І. І. Булига //Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 28. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 148–159.
12. Булига І. І. Тенденції розвитку конфесії Свідків Єгови у Волинському регіоні (1940–1980-ті роки) / І. І. Булига // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Науковий щорічник. – Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. – Вип. 1(16). – С. 29-36.
13. Панчук (Булига) І. І. Специфіка втілення радянської моделі державно-церковних відносин у Волинському регіоні / Ірина Панчук (Булига) // Практична філософія. – 2017. – № 4 (№ 66). – С. 85-91
14. Панчук (Булига) І. І. Релігійні практики Волинського регіону в умовах антирелігійних заходів радянської держави / Ірина Панчук (Булига) // Практична філософія. – 2018. – № 1 (№ 67). – 192–200 с.
15. Панчук І.І. Тенденції розвитку католицизму у Волинському регіоні в тоталітарну добу / Українська полоністика. – 2020. – № 7(1). – С. 51-58.
16. Рівненські митці подолали 30-літній ювілей… / Образотворче мистецтво. – 2020. – № 1. – С. 112-116.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Панчук І.І. Релігійно-церковний комплекс Волинського регіону: особливості інституціональних процесів в умовах суспільно-політичних трансформацій (1939р. – початок ХХІ ст..) / Ірина Іванівна Панчук. – Рівне : Видавець О. Зень, 2017. – 456 с.

Інші види діяльності

Член ГО «Українська асоціація релігієзнавців» (регіональний голова).

Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Назарівна

Посада: професор кафедри філософії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул.Пластова, 31, каб. 218
Телефон: +38978660383
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Історія релігії, філософія релігії, практичне релігієзнавство, проблеми ісламу, історія філософії.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство», «Філософія та методологія науки», «Філософія науки», «Філософія релігії», «Теорія і практика методики роботи з наративом», «Методологічні засади сучасного релігієзнавства».

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Міжконфесійний діалог православ’я так ісламу. /Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки РДГУ. Вип. 28. Рівне : О. Зень, 2016. С. 132-140.
2. T.N.Samsutdynova-Lebediuk «Hidoya» basis and muslim marriage //«The Eighth International Conference on Eurasian scientific development».
3. Proceedings of the Conference (March 03, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016. Р. 106-112.
4. Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н., Горбаченко Т.Г. Процесс систематизації норм канонічного права православної церкви. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник №3(7). Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. С.105-106.
5. Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Функциональность как сущностная характеристика религии. Факторы национальной и духовной безопасности студентов Узбекистана. Материалы Республиканской научно-практической конференции 11 октября 2018 года г.Ташкент, Ташкентский химико-технологический институт. Ташкент, 2018. С.144-147.
6. Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н., Шамсутдинов Б.Ф. Тимур та Золота Орда. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки РДГУ. Вип. 31. кн. 2. Рівне : О. Зень. 2019. С.69-75.
7. Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Трансформація поглядів Мелетія Смотрицького: між Сходом і Заходом. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна-Ватикан: контекст конфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні»). Івано-Франківськ, 2019. С.98-106.
8. Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Християнсько-ісламські відносини в контексті європейських цінностей. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта». Острог, 2020. С. 38-43.
9. Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Коран про місце і роль жінки в ісламському суспільстві. ІІІ-ІV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів. Київ: Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, 2020. Ч.І. С.178-182.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Іслам, сім’я, жінка. (Релігієзнавчий аспект). Монографія. К.: Міленіум, 2013. 184 с.

Колективна монографія:
Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Християнство./ Історія священних і віроповчальних текстів релігій світу./ За ред.Т.Г.Горбатенко, В.І.Лубського. В 2-х т. К.: В-во Українського фітосоціологічного центру, 2013. Т. 2. С. 98-146.

Посібники:
Іслам у запитаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник та матеріали з курсу «Конфесійно-практичне релігієзнавство»./ За ред. Лубської М.В. – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 355 с. / 2,0 друк. арк./
Модульні та навчальні тести з філософії для індивідуальної роботи та самоконтролю. Збірник навчальних тестів (згідно кредитно-модульної системи). Укладачі: Т.Н. Шамсутдинова-Лебедюк, Т.О.Сілаєва, А.Д.Ятченко, Ф.К. Понятовський, ВВ.Куриляк. К.,:Міленіум, 2020. 200 с.
Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Релігієзнавство: програма курсу, методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу для студентів. – Рівне: РДГУ, 2016. – 48 с.
Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Філософія : Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0101 „Педагогічна освіта”, спеціальності 6.010102 „Початкова освіта”. Навчально-методичне видання. – Рівне: РДГУ, 2017. – 19 с.
Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Релігієзнавство: навчально-методичне забезпечення курсу. Навчально-методичні матеріали. – Рівне, 2020. – 46 с.

Інші види діяльності

Керівник гуртка «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді Рівненської обласної ради.
Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України в Рівненській області (секція «Філософія»).
Член ГО «Українська асоціація релігієзнавців».
Член міждисциплінарного центру з питань релігії, науки, культури при РДГУ.

Шевчук Катерина Сергіївна

Посада: професор кафедри філософії

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31, каб. 218
Телефон: (0362)633399
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Етична та естетична аксіологія, історія естетики, сучасна естетика, польська естетична думка ХХ ст., сучасне мистецтво, а також проблематика зі сфери філософської антропології, культурології, епістемології, історії філософії та релігієзнавства.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія», «Панорама сучасної зарубіжної філософії», «Сучасна європейська політична філософія», «Етика, естетика», «Філософія і методологія науки», «Логіка», «Філософія науки», «Релігієзнавство», «Екологічна етика», «Цінності європейської цивілізації».

Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Shevchuk, Ekaterina S. The Comprehension of Aesthetical Values in the Conception of Polish Aestheticians of the First Half of 20Th Century // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta Filosofiya-Sotsiologia-Politologiya / Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. – Volume 36. – Issue 4. – Page 260-267. Published 2016. Web of Science.
2. Kateryna Shevchuk, Dmytro Shevchuk. Politics Between Theology and Messianism in Secular Times // Journal for the Study of Religions and Ideologies. – Vol. 17. – N 51 (2018). – p. 148-161. Scopus.
3. Shevchuk K. The Aesthetic Experience in the Age of New Media Art / Analele Universităţii din Craiova. Seria: Filosofie. – 2018. – Nr2(42). – P. 105-119. Scopus.
4. Шевчук К. С. Естетичне переживання і естетичні цінності в концепції Станіслава Оссовського / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 17. – Острог, 2015. – С. 92-96. Фахове видання.
5. Шевчук К. С. Естетика елекронних медіа: аналіз основних проблем / К. С. Шевчук // Мультиверсум. – 2015. - № 1-2. – С. 27-34. Фахове видання.
6. Шевчук К. С. Порівняльний аналіз основних понять естетичних концепцій Р. Інґардена і М. Валліса / К. С. Шевчук // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – № 2 (12). – Cуми, 2015. – С. 98-105. Фахове видання.
7. Шевчук К. С. Теорія естетичного переживання Леопольда Блауштайна / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 19. – Острог, 2016. – С. 55-59. Фахове видання.
8. Шевчук К. Матеріальний вимір творів електронного мистецтва / К. С. Шевчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культорологія. Філософія. – К., 2016. – Вип. 36 (49). – С. 46-54. Фахове видання.
9. Шевчук К. С. Художні цінності і естетичні цінності в польській естетиці першої половини ХХ ст. / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 20. – Острог, 2017. – С. 116-120. Фахове видання.
10. Шевчук Катерина. Естетичні цінності в концепціях представників універсалізму та плюралізму в польській естетиці першої половини ХХ ст. / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 21. – Острог, 2018. – С. 44-49. Фахове видання.
11. Shevchuk Kateryna. The concept of the "Contemporary art" and the "Aesthetic Situation" in Polish Aesthetics//Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. Вип. 1 (85) С.95-102. DOI 10.35433/PhilosophicalSciences.1(85).2019.95-102. Фахове видання.
12. Катерина Шевчук. Європейські цінності як фундамент європейської ідентичності і виклики глобалізації. Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта: матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта». Острог: видавництво НаУОА., 2020. С. 13-15.
13. Катерина Шевчук. Трансформаційні процеси в естетиці на початку – в першій половині ХХ ст. Слов’янський світ і Україна. За ред. В. Шеретюка. Рівне, 2021. – С. 56-64.
14. Shevchuk, D., Shevchuk, K., and Matusevych, T. Philosophical counselling: synthesis of the essence and modern tendencies of philosophy. Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 21 (61), 2022, pp.48-60. Scopus.
15. Kateryna SHEVCHUK, Dmytro SHEVCHUK, Roman Ingarden’s Aesthetical Theory and Contemporary Art. Annals of the University of Craiova Philosophy Series, nr. 50 (2⁄2022), pp. 62-80. Scopus.
16. Dmytro Shevchuk,  Kateryna Shevchuk, Kateryna Khudoba. The national identity and Orthodox Church: The case of contemporary Ukraine. Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2022, 12 (3–4), pp.199–211. DOI:10.2478/ebce-2022-0014 199. Scopus.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Шевчук К. С. Естетична аксіологія Романа Інґардена. – Рівне, 2013. – 244 с. Монографія.
2. Шевчук К. С. Естетичне переживання та його цінність в польській естетиці першої половини ХХ ст. – Рівне, 2016. – 356 с. Монографія.
3. Шевчук Катерина. Панорама сучасної зарубіжної філософії / Катерина Шевчук. – Рівне: РДГУ, 2019. – 240 с. Навчально-методичний посібник.
4. Шевчук К. С. Етика, естетика. Навчально-методичне забезпечення курсу. – Рівне: РДГУ, 2019. – 52 с.
5. Шевчук К. С. Філософія. Навчально-методичне забезпечення курсу. – Рівне: РДГУ, 2019. – 50 с.
6. Катерина Шевчук. Людина та її відповідальність у сучасному світі // Людина і культура, за ред. Дмитра Шевчука. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – С. 86-102. Розділ колективної монографії.
7. Шевчук К. Роман Інґарден: філософська особистість. Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. За ред. Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 8–15. Розділ колективної монографії.
8. Шевчук К. Основні положення аксіологічної концепції Р. Інґардена. Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. За ред. Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 118–130. Розділ колективної монографії.
9. Шевчук Д., Шевчук К. Естетична теорія Романа Інґардена і сучасне мистецтво. Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. За ред. Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 188–203. Розділ колективної монографії.

Інші види діяльності

Експертка з освітніх програм «Філософія» Національного агентства з якості вищої освіти.
Членкиня рівненського відділення «Філософського фонду».
Членкиня міждисциплінарного центру з питань релігії, науки, культури при РДГУ.
Членкиня Товариства Львівсько-Варшавської школи ім. Твардовського.
Членкиня редакційної колегії трьох наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія.
2. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Серія: Філософські науки.
3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство.

 


Ворон Оксана Петрівна

Посада: доцент кафедри філософії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 76-а
Телефон: 0673941659
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Історія релігії. Становлення та функціонування Римо-католицької церкви у незалежній Україні.

Викладацька робота

Дисципліни: «Релігієзнавство», «Філософія», «Політика та релігія», «Філософія науки».

Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Ворон О.П. РКЦ в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Україні / О.П. Ворон // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки РДГУ. – Рівне: Вид-ць О. Зень, 2015. – Вип. 26. – С. 74–79.
2. Ворон О. П. Проповідницька діяльність РКЦ в Україні: основні форми та методи «нової євангелізації» // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2016. – Вип. 25. – С. 101–104
3. Ворон О. П. Функціонування Римо-католицької церкви на окупованих територіях України: проблеми та перспективи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 73–77. Ворон О.П. Витоки та прояви католицько-православного протистояння у незалежній Україні// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2016. – Вип. 27. – С. 73–78.
4. Ворон О. Благодійність Римо-католицької церкви у форматі проведення гуманітарної ініціативи «Папа для України» // Zaporizhzhia Historical Review, 2 (52), 165-169. (Том 2 № 52 (2019): Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету).
5. Ворон О. П. Міжправославний діалог в Україні: кроки до порозуміння // Андріївський вісник: історико-богословський щорічний журнал Рівненської духовної семінарії УПЦ КП. – Рівне, 2016. – № 5. – С. 233–239.
6. Ворон О. П. Гуманітарні ініціативи Римо-католицької церкви у ході воєнних дій на сході України/ О. П. Ворон// Андріївський вісник: історико-богословський щорічний журнал Рівненської духовної семінарії УПЦ КП. – Рівне, 2017. – № 6. – С. 224–227.
7. Ворон О. П. Функціонування Римо-католицької церкви на Донбасі та анексованому півострові Крим / О. П. Ворон// Андріївський вісник: історико-богословський щорічний журнал Рівненської духовної семінарії УПЦ КП. – Рівне, 2018. – № 7. – С. 133–136.
8. Ворон О. П. Гуманітарна допомога Ватикану на окупованих територіях України // Гуманітарний корпус [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії]. – 2019. – Випуск 23 (том 1). – Вінниця. – С. 44-48.
9. Ворон О.П., Ворон О.П. Нові вектори благодійної роботи Римо-Католицької церкви в Україні (2016-2020) / The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. – Р. 647-653.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Ворон О. П., Ворон О. П. Становлення та функціонування Римо-католицької церкви в незалежній Україні (1991–2016 роки): [монографія] / Оксана Петрівна Ворон, Олена Петрівна Ворон. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 200 с.

Інші види діяльності

Член ГО «Українська асоціація релігієзнавців»


Грицишина Марія Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Я.Стецько, 42
Телефон: 0961815171
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Історія філософії. Англійська класична філософія.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія», «Філософія науки», «Філософія освіти».

Автор близько 20 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Мария Грицишина. Гносеологический смысл учения о структуре человеческого опыта Дж. Локка / М. Грицишина // Научный журнал “Власть и общество (История, Теория, Практика)” № 4 (36) Грузия, Тбилиси, 2015.- С. 15-31.
2. Грицишина М.В. Досвід сенсуалізму Дж. Локка і безпосередність враження Д. Юма. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. - К., 2013. - 20 с.
3. Грицишина М.В. Гносеологічні погляди Дж. Локка в філософії Нового часу / М.В. Грицишина // Гілея. Науковий вісник. – К., 2013. – випуск 72. – С. 617-622.
4. Грицишина М.В. Ідеї моральних відносин в філософії Дж. Локка / М.В. Грицишина // Гілея. Науковий вісник. – К., 2013. – випуск 77. – С. 597-602.
5. Грицишина М.В. Класична новочасна філософія: нове розуміння людини в британському емпіризмі / М.В. Грицишина // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 13. – К.: ВПЦ «Київський Університет», 2012. – С. 16-24.
6. Грицишина М.В. Досвід структуралізму Дж. Локка і безпосередність враження Д. Юма / М.В. Грицишина // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 12. – К.: ВПЦ «Київський Університет», 2012. – С. 128-135.

Сорочинська Тетяна Адамівна

Посада: старший викладач кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Орлова 46, кв. 41
Телефон: 0970433363
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Історія педагогіки. Розвиток професійної педагогічної освіти в контексті сучасних освітніх реформ. Філософія освіти. Сучасна освітня парадигма: філософський контекст.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія освіти», «Філософія науки», «Етика та естетика», «Педагогічна етика».

Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Сорочинська Т. А. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини (1939−1964 рр.) / Т. А. Сорочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 11(54). ‒ Рівне : РДГУ, 2015. ‒ С. 213‒217.
2. Сорочинська Т.А. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності в педагогічних закладах Рівненщини (1939−1964 рр.) / Т.А.Сорочинська // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне, 2015. – Вип. 2. – С. 221–228.
3. Сорочинська Т. А. Застосування інформаційних інновацій у педагогічній діяльності вчителя / Т. А. Сорочинська // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. ‒ Рівне : РДГУ, 2016. ‒ Вип.4. – С.230−239.
4. Сорочинська Т. А. Повышение качества образования как основа реформирования высшей школы в Украине [Электронный ресурс] / Т. А. Сорочинская // Грузинский Электронный Научный Журнал : Образовательные науки и психология // 2016 | № 2 (39), С.43−49. – Режим доступу: http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2736.pdf.
5. Sorochyns’ka T. A. Principles of moral culture formation of Soviet for teachers in Rivne pedagogical institutions (1939–1950): historical and pedagogical discourse / T. A. Sorochyns’ka // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць : Наукові записки РДГУ. Випуск 26. – Рівне : РДГУ, 2016. – Режим доступу: http://isf.rv.ua/naukovi-vidannia-isf/aktualni-problemi-vitchiznianoyi-ta-vsesvitnoyi-istoriyi.
6. Сорочинська Т. А. Сучасна концепція філософії освіти в Україні / Т. А. Сорочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13(56). Частина І. ‒ Рівне : РДГУ, 2016. ‒ С. 33−36.
7. Сорочинська Т. А. Професійна компетентність сучасного педагога початкової школи / Т. А. Сорочинська/ Професійний розвиток педагога: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вчитель початкової школи: проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи» / ред. кол.: Сойчук Р.Л., Третяк О.М., Яковишина Т.В. – Рівне, 2019. – С. 194–195.
8. Сорочинська Т. А. Творча спадщина В. О. Сухомлинського в системі професійної підготовки вчителя / Т. А. Сорочинська / Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Том 1. Вип. 12. / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т.С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2020. – С. 214–220.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Сорочинська Т. А. Методичні рекомендації з курсу «Філософія освіти» для студентів денної та заочної форми навчання /Т. А. Сорочинська. − Рівне, 2019.− 37 с.
2. Сорочинська Т. А. Методичні вказівки, контрольні та тестові завдання з курсу «Педагогічна етика» для студентів зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» на базі ОКР «молодший спеціаліст» / Т. А. Сорочинська. − Рівне, 2019.− 42 с.
3. Сорочинська Т. А. Методичні рекомендації з курсу «Етики та естетики» для студентів денної та заочної форми навчання/ Т. А. Сорочинська. − Рівне, 2019.− 53 с.


Кохно Ірина

Лаборант. Працює в РДГУ з 2016 року.