Наукові конференції факультету історії, політології та міжнародних відносин

   Налагодженню наукових контактів та наукового спілкування молодих істориків-дослідників (магістрантів, аспірантів, здобувачів, молодих кандидатів наук) з усіх регіонів України та сусідніх держав – Литви, Молдови, Польщі - сприяє щорічна наукова конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії». Конференція проводиться у співпраці факультету з Інститутом історії України НАН України, а від 2005 року з рівня міжвузівської м. Рівного вона виросла до рівня міжнародного. Збірка матеріалів конференції є фаховою і видається на час проведення наукового заходу. Обсяг наукового матеріалу (статті) до публікації у збірці приймається обсягом до 0,5 друкованого аркуша.
   У напрямку дослідження історії південних та західних слов’ян працює історична школа проф. Р.М. Постоловського (кафедра всесвітньої історії). Щорічною стала науково-практична конференція «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми» з публікацією наукових матеріалів в однойменній збірці.
   «Актуальні проблеми історії західноукраїнських земель першої половини ХХ ст.» студіюються у форматі наукових конференцій кафедри історії України.
   Наукові зрізи політичних процесів України та світу здійснює на щорічних конференціях «Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід» кафедра політичних наук.
   Науковим розвідкам у галузі релігії та філософії присвячуються тематичні наукові конференції кафедри філософії.
   «Актуальним проблемам Центрально-Східної Європи ХХ–ХХІ ст.» присвячує наукові конференції кафедра політології і соціології.
   Для популяризації наукової роботи серед студентів-істориків та політологів, для оприлюднення наукових студентських досліджень проводяться щорічні студентські наукові конференції «Історичні читання» та «Актуальні проблеми сучасного суспільно-політичного розвитку країн світу».