Кафедра міжнародних відносин

          Кафедра міжнародних відносин створена у 1999 році. У 2005 році на її основі додатково було створено випускову кафедру політичних наук, яку очолив доктор політичних наук професор Троян С.С. На кафедрі працювали відомі вчені: професор Масний О.С., ректор РДГУ професор Постоловський Р.М., академік Черній А.І., професор Троян С.С., доцент Заглинська Л.В., доцент Шелюк Л.О.
           З 2005 р. кафедру очолював кандидат історичних наук, доцент Терешко Ю.М.
       З 2019р. кафедра міжнародних відносин стає випусковою, внаслідок приєднання спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
         Наукова тематика, над якою працюють викладачі кафедри – “Суспільно-політичні трансформації в сучасному глобалізованому світі: правовий та комунікаційний аспекти”.
           З 2023р. обов’язки  завідувача кафедри виконує кандидат політичних наук, доцент Крет Р.М. З 9 штатних викладачів кафедри -  8 кандидатів наук: 6 канд. політ. наук, 2 канд. іст. наук та 1 ст. викладач.
             При кафедрі діють дві науково-методичні  профільні секції:
-         політології і права;
-         міжнародних відносин.
        Кафедра є загальноуніверситетською, а тому забезпечує викладання політології, соціології, правових дисциплін на всіх факультетах вузу, також здійснює підготовку фахівців на факультеті історії, політології та міжнародних відносин в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
         Студенти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» отримують фундаментальну підготовку з історії, теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії.

1  Графік консультацій кафедри міжнародних відносин


Крет Роман Михайлович

Посада:  доцент кафедри міжнародних відносин

Науковий ступінь:  кандидат політичних наук

Контакти

Телефон: 067-790-78-68
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладацька робота

Дисципліни: "Теорія держави і права", "Міжнародні інформаційні системи та технології", "Сучасні інформаційні системи та технології", "Міжнародний інформаційний бізнес", "Робота з джерелами інформації", "Дипломатична та консульська служба".

Коло наукових інтересів

Інформаційне забезпечення зовнішньополітичних аспектів України; Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах України.

Дисертація: "Зовнішня політика Білорусі в умовах інтеграційних трансформацій Східної Європи" (2011 р.)

Наукова діяльність

Автор понад 20 наукових статей.

1. Крет Р.М., Медведчук Т.С. Використання новітніх інформаційних технологій в сучасному медіа-просторі / Т.С. Медведчук, Р.М. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, м. Рівне, 16 травня 2017р. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2017. – С.115–116.
2. Крет Р.М., Момотюк Т.В. Особливості підготовки та проведення сучасних ПР-кампаній / Т.В. Момотюк, Р.М. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, м. Рівне, 16 травня 2017 р. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2017. – С.120–122.
3. Крет Р.М., Бичковський А.І. ПР-комунікації в діяльності спортивних клубів України / А.І. Бичковський, Р.М. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2019 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2019. – С. 11–13.
4. Крет Р.М., Ляховчук М.В. Внутріщній маркетинг як рушійна сила успішної компанії / М.В. Ляховчук, Р.М. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2019 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2019. – С. 34–36.
5. Крет Р.М., Лісова О.А. Гендерні особливості формування іміджу політичного лідера / О.А. Лісова, Р.М. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 20 трав. 2020 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2020. – С. 13–15.
6. Крет Р.М., Осейчук І.М. Семіотичний аспект політичної реклами / І.М. Осейчук, Р.М. Крет // Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26-27 лютого 2021р. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2021.
7. Крет Р.М., Воят С.В. Особливості зовнішньополітичної взаємодії між Україною та Туркччиною / С.В. Воят, Р.М. Крет // Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : матеріали міжнародної інтернет-конф., м. Чернігів, 1 березня 2021 р.
8. Крет Р.М. Роль мережі Інтернет у сучасній політиці / Р.М. Крет // Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 92–94.
9. Крет Р.М. Інтернет як засіб масової комунікації / Р.М. Крет // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016 р.) / ред. кол.: Г. В. Сілкова, Ж. В. Бабенко, М. С. Костенко, Р. М. Крет ; за заг. ред. М. С. Костенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2016.– С.164–166. – Режим доступу : library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf. (дата звернення: 10.07.18). – Назва з екрана.
10. Крет Р.М. Особливості розвитку сучасних політичних PR-технологій в Україні / О.В. Крет, Р.М. Крет // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 16–17 груд. 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С.42–44.
11. Крет Р.М. Особливості формування іміджу сучасного міста / О.В. Крет, Р.М. Крет // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 10–11 листоп. 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С.38–40.
12. Крет Р.М. «Новітні медіа» – як сучасний вид комунікації / Р.М. Крет // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лют. 2018 р.) / ред. кол.: Г.В. Сілкова, Ж.В. Бабенко, М.С. Костенко, Р.М. Крет ; за заг. ред. М.С. Костенко ; наук. консультант Г.М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2018. – Режим доступу : http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf (дата звернення: 7.10.2018). – Назва з екрана.
13. Крет Р.М. Сучасні реалії формування іміджу Рівненщини / О.В. Крет, Р.М. Крет // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 9–10 листоп. 2018 р. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2018. – С.6–9.
14. Крет Р.М. Комунікаційні аспекти співпраці дипломатичних представництв Республіки Білорусь і України / Р.М. Крет // Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26-27 лютого 2021р. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2021.
15. Крет Р. М. Білорусь-Україна: особливості формування договірно-правової бази двостороннього співробітництва / Р.М. Крет // Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : матеріали міжнародної інтернет-конф., м. Чернігів, 1 березня 2021 р.


Кузьма Тетяна Миколаївна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31 каб 410
Телефон: +380976459196
е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Коло наукових інтересів

 Дослідження інститутів державної влади, актуальних проблем господарського, трудового та цивільного права.

Викладацька робота. Дисципліни:

 «Господарське право», «Підприємницьке право» «Трудове право», «Організація державного апарату України», «Правознавство».

Автор 40 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Публікації:

 1. Кузьма Т.М. Антикорупційна складова Конституції Пилипа Орлика та її дефіцит в сучасному Основному законі України / Т.М. Кузьма // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ, 2021. – С. 67 – 72.
  1. Кузьма Т.М. Інститут імпічменту Президенту: проблемні питання // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політологічні читання імені професора Богдана Яроша. Луцьк. 2022. С. 240 – 252
  2. Кузьма Т.М., Кислюк М.В. Унормування питання відходів в Україні в контексті гармонізації з правом ЄС // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Збірник матеріалів ХII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: Київський університет права НАНУ РІ. - 19 травня 2022 р. – C.34 – 47
  3. Кузьма Т.М. Опанасюк Т.А. Особливості маргіналізації українського суспільства у 90-ті роки ХХ ст. // Вісник науки та освіти»: журнал. Випуск № 5(5). 2022. С. 607 – 622
  4. Левандовська Л.М., Кузьма Т.М., Шокало Ю.М. Академічна доброчесність у закладі позашкільної освіти: методичні рекомендації. Навчальний посібник схвалений на засіданні науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Рівне, 2022. 146 с.

Інші види діяльності

Член ГО «Благодійний фонд «Руєвит» з 2014 р, її юридичне консультування.

Керівник гуртка «Правознавство» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді Рівненської обласної ради.

Член журі ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України в Рівненській області, секція «Соціологія».


Кундеус Оксана Миколаївна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31, каб.410.
Телефон: 0680520946
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Зовнішня політика України, європейська інтеграція, українсько-російські відносини, інформаційна безпека, інформаційні війни.

Дисертація «Політичні імперативи євроінтеграційного курсу України» (2008 рік).

Викладацька робота. Дисципліни: 

«Історія міжнародних відносин», «Політологія», «Інформаційна безпека», «Міжнародні організації», «Міжнародні відносини та світова політика», «Соціально-політичні студії».

Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність 

 • Проблеми і перспективи європейської інтеграції України // Панорама політичних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2016. – Вип.14. – 284 с.
 • Кундеус О.М. Європейська інтеграція України на сучасному етапі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 28. – Рівне: О.Зень, 2016. – 487 с.
 • Kundeus О. Ukraine's Eurointegration choice as one of the causes of the Russian-Ukrainian war // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. - Випуск 27. – Рівне: РДГУ, 2016. – 283 с. (94-99с.)
 • Кундеус Оксана. Основные этапы формирования и реализации европейской политики Украины // AUTHORITY AND SOCIETU (Historu, Theoru, Practike) «Влаcть и общество (История. Теория. Практика)». – Грузія, м. Тбілісі. – № 4(40). – 2016. – 173 с. (С. 18–32.)
 • Кундеус О.М. Російська агресія в контексті євроінтеграційного курсу України // «Молодий вчений». - № 12.1 (40) грудень. - 2016 р. – 158 с. (С. 112-116) Kundeus О. Features of the information war of RF against Ukraine // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. - Випуск 29. – Рівне: РДГУ, 2017. – 290 с. (78-84 с.)
 • Кундеус О.М. Російська агресія як наслідок євроінтеграційного вибору України. Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 жовтня 2017 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – 180 с.
 • Кундеус О.М. Інформаційна складова «гібридної» війни РФ проти України // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 130 (3). – 470 с. (431-435 с.)
  • Кундеус О.М. Теоретичні аспекти гібридної війни РФ проти України // Регіональні студії. Науковий збірник. Видавничий дім «Гельветика», 2020. - №20. – 196 с. (120-124 с.)
  • Oksana Kundeus. Theoretical and practical views of political integration in Central and Eastern Europe: Puntos de vista teóricos y prácticos de la integración política en Europa Central y del Este. Cuestiones Políticas, 40(72), 912-926. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.55 Web of Science
 • Монографія «Євроінтеграційні імперативи України» (2006 рік).

Лесняк Віталій Юрійович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Контакти

Адреса: 33028 м. Рівне, вул. Пластова, 31 корпус № 5, к. 410
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Дослідження механізмів взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах консолідованої демократії на основі наукових досягнень політології, соціології, транзитології, конституційного та муніципального права.

Дисертація: «Трансформація системи владних інститутів в Іспанії в умовах переходу від франкізму до демократії»

Викладацька робота

Дисципліни: «Політологія», «Соціологія», «Правові основи європейської інтеграції», «Конституційне право зарубіжних країн», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Правознавство», «Порівняльна політологія», «Політична соціологія», «Історія соціології».

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Лесняк В. Особливості дослідницької інтерпретації поняття «консолідації демократії» у суспільних науках // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2016. – Випуск 27. – С.187-190.
2. Lesnyak V. Realizacja porewolucyjnych przemian politycznych na Ukrainie w kontekście perspektywy konsolidacji demokracji // Konteksty społeczne. –2016. – Tom 4. – N 2 (8). – Lublin: UMCS, 2016. – S. 6-18.
3. Lesnyak V. Prawno-instytucjonalne formy współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi w Polsce: propozycje rozwiązań na Ukrainie // Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego / Red. nauk. E.Kruk, G.Lubeńczuk, T.Drab. – Lublin: UMCS, 2017. – S.127-138.
4. Лесняк В. Ю. Політична ментальність перехідного суспільства у контексті перспектив його демократичної консолідації // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Харків: Право, 2017. - №2 (33). – С.335-338.
5. Лесняк В. Зарубіжний досвід забезпечення основних інституційних засад громадянського діалогу (на прикладі Республіки Польща) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. — №10(359). — 2017. — Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. — С.38-45.
6. Лесняк В. Політико-правові механізми формування інституційної структури громадянського діалогу в сучасній Польщі // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Історія, Політологія. — 2017. — Випуск. 19. — С. 193-200.
7. Лесняк В.Ю. Принципи побудови двостороннього партнерства між адміністрацією та третім сектором в сучасній Польщі // Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. – С.216-219.

Інші види діяльності

Стипендіат Програми Польського Уряду для молодих науковців (Варшавський університет, 2010-2011)
Стипендіат Польсько-Американської Програми ім. Лайна Кіркланда (Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, 2015-2016)
Випускник Факультету права та адміністрації Університету Марії Кюрі - Склодовської у Любліні за напрямом післядипломної освіти «Адміністрація публічна» (Люблін, 2015-2016)
Член Асоціації іспаністів України, Соціологічної асоціації України.


Опанасюк Тетяна Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: вул. Пластова, 31, каб.410.
Телефон: 096-778-10-62
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Трансформаційні процеси сучасного суспільства, проблеми соціалізації особистості, соціальна структура суспільства, соціологія молоді,  політична історія країн Східної Європи.

Дисертація: «Політична опозиція в Росії (кінець 1980-х – 2000 рр.» (2005 р.)

Викладацька робота

Дисципліни: «Соціологія», «Прикладна соціологія», «Політологія».

Наукова діяльність

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Основні публікації:
1. Опанасюк Т. Розвиток політичного опозиційного руху в Росії (кінець 1989 – початок 1991 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 30. – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 160-166.
2. Опанасюк Т. Вибори народних депутатів СРСР 1989 р. : особливості та характерні риси // Materials of the XIV International scientific and practical Conference Modern European science – 2018, June 30 – July 7, 2018 History. Law. Philosophy.: Sheffield UK. Science and education LTD – 56p. – P. 43-46.
3. Опанасюк Т., Невинна Г. Інститут політичної опозиції в системі владних відносин // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 126. – С. 435-439.
4. Опанасюк Т. Вибори президента РФ 2000 р.: характерні особливості та аналіз результатів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 17. – Рівне: РДГУ, 2017. – С. 180-185.

5. Опанасюк Т. Сучасні тенденції розвитку молодіжного сегменту праці в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 34. Рівне: РДГУ, 2022. С. 76-86.

6. Опанасюк Т., Кузьма Т. Особливості маргіналізації українського суспільства у 90-ті роки ХХ ст. Вісник освіти і науки. 2022. № 5. С. 607-622.

7. Опанасюк Т. Особливості парламентської кампанії 2007 р. в Росії. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT (Наука, дослідження, розвиток). 2021. № 40. С. 14-16. 

8. Опанасюк Т. Політична опозиція в умовах конфлікту між виконавчою та законодавчою гілками влади в 1993 р. в Росії. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки (частина І): матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 23-24 листопада 2021р. Львів: Львівський науковий форум, 2021. С. 23-24.

5. Опанасюк Т. Становлення і діяльність опозиційно-радикальних течій у СРСР 1987-1989 рр. Слов’янський світ і Україна. Збірник наукових праць на пошану ректора РДГУ, професора Р. Постоловського. Рівне, 2021. С. 109-118.


Вівчар Інна Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Контакти

Адреса: м.Рівне, вул.Грунтова, 20
Телефон: 0680262003
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Дослідження міжнародних відносин, міжнародні економічні відносини, дипломатія (дипломатична і консульська служба, дипломатичний протокол та етикет), теорія інформації, соціологія, політичні системи і режими.

Дисертація: «Інтеграційний вимір міждержавного співробітництва Республіки Білорусь і Російської Федерації».

Наукова діяльність

Автор понад 30 наукових статей.

Основні публікації:
1. " Соціально-економічний розвиток України - сучасні реалії та перспективи", збірник "Актуальні проблеми вітчизнянорї та всесвітньої історії", випуск 32, м.Рівне, РДГУ.,с.68-75
2. “Роль дипломатичного протоколу в історії міжнародних відносин”, збірник "Актуальні проблеми вітчизнянорї та всесвітньої історії", випуск 33, , м.Рівне, РДГУ.
3. “Аналіз ключових методів стиснення інформації”,збірник "Актуальні проблеми вітчизнянорї та всесвітньої історії", випуск 33, , м.Рівне, РДГУ.
4. “Політичні та правові погляди Ніколо Макіавеллі: історична ретроспектива та сучасність”, збірник "Актуальні проблеми вітчизнянорї та всесвітньої історії", випуск 33, , м.Рівне, РДГУ.


Андрощук Ірина Миколаївна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Політичні інститути та процеси.

Дисертація: «Політична структуризація партій і партійної системи в Чехії» (2017 рік).

Викладацька робота

Дисципліни: «Соціальні медіа», «Основи наукових досліджень», «Методи дослідження міжнародних відносин», «Міжнародна журналістика», «Міжкультурна комунікація».

Наукова діяльність

1. Андрощук І. Чехія в системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2014. – Вип. 25. – С. 267-268.
2. Андрощук І. М. Ультраправі політичні партії, їхнє походження, ідеологічне позиціонування та місце в партійній системі Чехії (1990-2015 рр.) / І. М. Андрощук // Політикус. – Одеса, 2016. – Вип. 1. – С. 7–12.
3. Андрощук І. Еволюційні умови та особливості формування партій та партійної системи в Чехії / І. Андрощук // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2016. – № 14 – С. 196–201.
4. Андрощук І. Соціополітична зумовленість політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії: від «Оксамитової революції» до сьогодення / І. Андрощук // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – Львів, 2016. Випуск 8. – С. 237–249.
5. Андрощук І. М. Ультраправа складова політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії: динаміка та сучасний стан / І. М. Андрощук // Країни Східного партнерства – V4: проблеми і перспективи співпраці: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22 квітня 2016). – Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», 2016. – С. 85–89.
6. Андрощук І. М. Особливості ідеологічного позиціонування партій і партійної системи в Чехії: досвід для України / І. М. Андрощук // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 13 лютого 2016 року). – Одеса: ДВНЗ, 2016. – С. 8–12.
7. Skrajnie lewicowe partie polityczne, ich pochodzenie, ideologiczne pozycjono wanie i miejsce w systemie partyjnym Czech (1990-2015): na przykladzie Partii Komunistycznej Czech i Moraw (KSСM) // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej. Polrocznik. – Kutno, 2016
8. Андрощук І. Cоціальні мережі як система медіа-інструментарію для роботи українських ЗМІ / І. Андрощук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2021. Випуск . – с.

Монографія:
Андрощук І. М. Політична структуризація партій і партійної системи в Чехії на шляху до Євроінтеграції : монографія / І. М. Андрощук. – Рівне : видавець О. М. Зень, 2019. – 346 с.

Інші види діяльності

Експерт з академічної доброчесності в Рівненському державному гуманітарному університеті.
Методичні рекомендації щодо роботи зі звітом та аналізом звіту програми з виявлення плагіату StrikePlagiarism / уклад. І. М. Андрощук; під заг. ред. Р. В. Павелківа. – Рівне: РДГУ, 2020. – 50 с.


Крет Ольга Віталіївна

Посада:  доцент кафедри міжнародних відносин

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь:  кандидат політичних наук

Контакти

Адреса: вул. Пластова, 31, каб.410
Телефон: 067-790-78-70 
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Коло наукових інтересів

Транспарентність органів державної влади, аналіз зовнішньої політики, комунікаційні технології, брендинг, корпоративні комунікації, кризові комунікації, проєктна діяльність.

Дисертація «Інституалізація транспарентності державної влади» (2010 рік). 

Викладацька робота

Дисципліни: «Зв’язки з громадськістю та комунікативні технології», «Іміджелогія», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Організація представницьких заходів», «Корпоративні комунікації», «Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах», «Кризові зв’язки з громадськістю», «Аналіз зовнішньої політики», «Проєктний менеджмент».

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць. 

Наукова діяльність (2016-2022 роки)

 1. Крет О.В. Особливості інформаційно-комунікаційної співпраці державних структур України з громадськістю щодо забезпечення процесу впровадження транспарентності державної влади / О.В. Крет // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016 р.) / ред. кол.: Г. В. Сілкова, Ж. В. Бабенко, М. С. Костенко, Р. М. Крет ; за заг. ред. М. С. Костенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2016. – С.162–164. – Режим доступу : library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf. (дата звернення: 10.07.18). – Назва з екрана.
 2. Крет О.В. Сучасні особливості формування іміджу політичного лідера / О.В. Крет // Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 95–97.
 3. Крет О.В. Особливості розвитку сучасних політичних PR-технологій в Україні / О.В. Крет, Р.М. Крет // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 16–17 груд. 2016 р. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. – С.42–44. – У співавт.
 4. Крет О.В. Особливості формування іміджу сучасного міста / О.В. Крет, Р.М. Крет // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 10–11 листоп. 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С.38–40. – У співавт.
 5. Крет О.В. Важливі чинники формування зовнішнього іміджу держави / О.В. Крет // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лют. 2018 р.) / ред. кол.: Г.В. Сілкова, Ж.В. Бабенко, М.С. Костенко, Р.М. Крет ; за заг. ред. М.С. Костенко ; наук. консультант Г.М. Швецова-Водка : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2018. – Режим доступу : http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf (дата звернення: 7.10.2018). – Назва з екрана.
 6. Крет О.В. Сучасні реалії формування іміджу Рівненщини / О.В. Крет, Р.М. Крет // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 9–10 листоп. 2018 р. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2018. – С.6–9. – У співавт.
 7. Крет О.В. Особливості побудови персонального бренду в соціальних мережах / О.В. Крет // Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26-27 лютого 2021р. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2021. –С. 67-70.
 8. Крет О.В. Просування позитивного іміджу України на міжнародній арені як важливий чинник національної безпеки / О.В. Крет, Р.М. Крет // Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки : матеріали І-ї міжнародної наук. онлайн конф., м. Луцьк, 11 травн. 2021. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С.18-23. – У співавт.
 9. Крет О.В. Сервісне навчання здобувачів вищої освіти як потужний науково-практичний інструмент / О.В. Крет, Р.М. Крет // Бібліопсихологія, бібліопедагогіка, бібліографістика, бібліотерапія в освіті: теорія і практика : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, 14-15 квітня 2022. – Мукачево : Мукачевський державний університет, 2022. – 30-33. – У співавт.

Публікації у співавторстві зі здобувачами вищої освіти

 1. Каращук І.М. Сучасні реалії формування іміджу міста / І.М. Каращук, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2017 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2017. – С. 97–99.
 2. Рибачок І.В. Імідж як чинник ефективного функціонування комерційних організацій / І.В. Рибачок, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2017 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2017. – С. 126–128.
 3. Гольонко Н.В. Сучасний стан надання інформаційних послуг банківськими установами / Н.В. Гольонко, О.В. Крет // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лют. 2018 р.) / ред. кол.: Г.В. Сілкова, Ж.В. Бабенко, М.С. Костенко, Р.М. Крет ; за заг. ред. М.С. Костенко ; наук. консультант Г.М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2018. – Режим доступу : http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf (дата звернення: 7.10.2018). – Назва з екрана.
 4. Кондратюк Л.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади / Л.М. Кондратюк, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2018 р. – Рівне : РДГУ, 2018. – Рівне : РДГУ, 2018. – С.20–21.
 5. Куліш О.С. Використання Інтернет-технологій в інформаційній діяльності закладів спортивно-оздоровчої сфери / О.С. Куліш, О.В. Крет // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лют. 2018 р.) / ред. кол.: Г.В. Сілкова, Ж.В. Бабенко, М.С. Костенко, Р.М. Крет ; за заг. ред. М.С. Костенко ; наук. консультант Г.М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2018. – Режим доступу : http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf (дата звернення: 7.10.2018). – Назва з екрана.
 6. Мельничук С.О. Зв’язки з громадськістю як інструмент інформаційного менеджменту в сфері місцевого самоврядування / С.О. Мельничук, О.В. Крет // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лют. 2018 р.) / ред. кол.: Г.В. Сілкова, Ж.В. Бабенко, М.С. Костенко, Р.М. Крет ; за заг. ред. М.С. Костенко ; наук. консультант Г.М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2018. – Режим доступу : http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf (дата звернення: 7.10.2018). – Назва з екрана.
 7. Сарапіна І.О. Роль засобів масової комунікації у здійсненні інформування суспільства керівниками органів державної влади / І.О. Сарапіна, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2018 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2018. – С.56–57.
 8. Федонюк І.М. Веб-сайт як важливий інструмент формування іміджу ВНЗ  / І.М. Федонюк, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2018 р. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2018. – С. 61–62.
 9. Якимович А.В. Термінологічні аспекти поняття «public relations» / А.В. Якимович, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2018 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2018. – С. 76–77.
 10. Куліш О.С. Фірмовий стиль як складова формування іміджу спортивних організацій / О.С. Куліш, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2019 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2019. – С. 30-32.
 11. Лісова О.А. Гендерні особливості формування іміджу жінки-лідера в сучасних умовах / О.А. Лісова, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2019 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2019. – С. 32-34.
 12. Мельничук С.О. Специфіка налагодження PR-комунікації між органами місцевого самоврядування і громадськістю / С.О. Мельничук, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2019 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2019. – С. 45–46.
 13. Парчук А.В. «Бюджет участі» як важливий чинник долучення громадськості Рівного до формування іміджу міста / А.В. Парчук, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 16 трав. 2019 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2019. – С. 48–50.
 14.  Парчук А.В. Особливості співпраці міської влади Рівного з громадськістю як важливий чинник формування іміджу міста / А.В. Парчук, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали IV всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 20 трав. 2020 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2020. – С. 26–29.
 15. Фойна А.М. Аналіз контенту офіційних Фейсбук сторінок Народних депутатів України // А.М. Фойна, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних та управлінських рішень : матеріали IV  всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 20 трав. 2020 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2020. – С. 37–39.
 16.  Фойна А.М. Специфіка побудови особистого бренду Народного депутата України Дмитра Соломчука в соціальній мережі Фейсбук / А.М. Фойна, О.В. Крет // Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. заочної конференції, м. Рівне, 6 квітня 2020 р.. – Рівне : Рівнен. ін-т ун-ту Україна, 2020. – С. 57–64.
 17. Грицюк В.О. Комунікаційний аспект трансформації американо-китайських зовнішньополітичних взаємовідносин до та під час пандемії COVID-19 / В.О.Грицюк, О.В. Крет // Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26-27 лютого 2021р. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2021 – С. 6-9.
  18. Дем`яненко А.А. Зміни в зовнішній політиці Німеччини в ХХ – ХХІ ст. : від конфронтації до / А.А. Дем`яненко, О.В. Крет // Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : матеріали LXII міжнародної інтернет-конф., м. Чернігів, 1 березня 2021 р. – С. 37-40.
  19. Лісовець А.П. Особливості зовнішньополітичної співпраці України та Франції / А.П. Лісовець, О.В. Крет // Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : матеріали LXII міжнародної інтернет-конф., м. Чернігів, 1 березня 2021 р.  – С. 89-92.
  20. Фойна А.М. Гендерні стереотипи як невідємний елемент сучасних соціальних комунікацій / А.М. Фойна, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних та управлінських рішень : матеріали V  всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 14 трав. 2021 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2021. – С.
  21. Федюшко Л.Ю. Сучасні тенденції розвитку книжкового ринку України / Л.Ю. Федюшко, О.В. Крет // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних та управлінських рішень : матеріали V  всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 14 трав. 2021 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2021. – С.
  22. Грицюк В.О. Вплив зовнішньої політики Китаю на відносини зі США / В.О. Грицюк, О.В. Крет / Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали XIV міжнародної наук. практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 13 трав. 2021 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2021. – С.
  23.  Дем’яненко А.А. Роль Німеччини у формуванні стратегічних взаємозв’язків у зовнішньополітичних відносинах з Україною / А.А. Дем’яненко, О.В. Крет / Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали XV міжнародної наук. практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 17 трав. 2022 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2022. – С. 141-143.
  24. Лісовець А.П. Сучасні особливості зовнішньополітичної взаємодії між Україною та Францією / А.П. Лісовець, О.В. Крет / Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали XV міжнародної наук. практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих науковців, м. Рівне, 17 трав. 2022 р. – Рівне : Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2022. – С. 156-157.