Кафедра всесвітньої історії

 

Кафедра всесвітньої історії – випускова кафедра історико-соціологічного факультету РДГУ. Утворена вона 25 жовтня 1999 р. З того часу кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук та Міжнародної слов’янської академії, ректор РДГУ професор Постоловський Руслан Михайлович. На кафедрі працює 12 штатних викладачів, з яких – три професори, сім доцентів, один старший викладач та один викладач. Якісний склад кафедри становить 83 %. При кафедрі працює «Школа історії слов’янських народів» під керівництвом професора Р.М. Постоловського, у межах якої щорічно проводиться наукова конференція «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми. 

Постоловський Руслан Михайлович

Кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук та Міжнародної слов’янської академії, ректор РДГУ. Працює в РДГУ з 1972 року.

Викладає дисципліну:

«Історія південних і західних слов’ян».

Коло наукових інтересів:

проблеми новітньої історії Чехословаччини, демократичні традиції міжвоєнного періоду, молодіжні рухи 1970-х рр. Член редколегії збірників наукових праць «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» та «Слов’янський вісник». Серія: «Історичні науки».

Останні публікації:

 • 1. Постоловський Р.М. Особливості розвитку Чехословаччини періоду «Празької весни» у поглядах Честміра Цісаржа / Р. М. Постоловський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії [Текст]: зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне: [РДГУ], 2014. – Вип. 25. – С. 247-249.
 • 2. Постоловський Р.М. Національно-демократичні основи проголошення незалежності Чехословаччини 28 жовтня 1918 року / Р. М. Постоловський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Історичні науки. Т. 23. – Кам'янець-Поділ., 2013. – С. 238-248.
 • 3. Постоловський Р.М. Чехословацька реформа 1968 р.: внесок інтелектуалів у її теоретико-концептуальне обгрунтування / Р. М. Постоловський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії [Текст]: зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне: [РДГУ], 2013. – Вип. 24. – С. 230-236.

 

  Гон Максим Мойсейович

  Посада: професор кафедри всесвітньої історії, завідувач кафедри політичних наук

  Вчене звання: професор

  Науковий ступінь:  доктор політичних наук

         Контакти

  Адреса: вул. Пластова 32, ауд.228

  Телефон: (0362) 26-56-91

  e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

               Коло наукових інтересів

  Етнополітологія, міжнаціональні взаємини, геноцидознавство, історія повсякдення.

  Дисертація – «Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєнний період» (2007 рік).

              Викладацька робота

  Дисципліни: «Нова та новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки», «Нова історія країн Європи та Америки», «Геноцидознавство».

  Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць.

              Наукова діяльність

  Основні публікації:

 •   Гон М. Нормативне визначення дефініції «геноцид» у лабіринті неологізмів // Polityka i Bezpieczeństwo. – Piotrków Trybunalski, 2015. – T. VI. – S. 106–120.
 • Гон М.  Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР // Прикарпатський вісник НТШ, Думка. –  Івано-Франківськ, 2016. –  № 3 (35). – С. 216–225.
 • Гон М., Івчик Н. Жінки в час Голокосту: долі, поведінка та гендерні (не)рівності // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2016. - № 1 (14). – С. 9–49.
 • Gon M. Rewolucja Honory i godności na Ukraine: retrospektywa żydowska // Politeja. – Kraków, 2015. – № 2 (34/1). – S. 79–91.
 • Gon M.  „Obcy” w orbicie walczących nacjonalizmów: Żydzi pośród ukraińsko-polskich sprzeczności i konfliktów (lata 1923–1941) // Polityka i Bezpieczeństwo. – Rocznik 2015,  tom VI . – S. 106–120.
Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники
 • Гон М. RÓWNE: обриси зниклого міста. – Рівне: Волин. обереги, 2018. – 196 с.
 • Гон М., Долганов П., Інчик Н. Місто пам'яті – місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного: Монографія. – Рівне: Волин. обереги, 2017. – 232 с.
 • Гон М., Постельжук О. Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918–1929 рр.). Монографія. – Рівне: О. Зень, 2017. – 254 с.

                  Інші види діяльності

Голова громадської організації «Центр студій політики пам'яті та публічної історії «Мнемоніка»

 Десятничук Ігор Олексійович

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 1999 року.

Викладає дисципліни:

«Історія південних і західних слов’ян», «Всесвітня історія ХХ ст.», «Теорія історії».

Коло наукових інтересів:

історія слов’ян, історія Чехословаччини, чесько-німецькі відносини у 2 пол. ХІХ – 1 пол. ХХ ст.

Останні публікації:

 • 1. Десятничук І. Чехословацька еміграція і шляхи розв’язання „німецького питання” в 1939-1941 рр. // Актуальні проблеми сучасної політики. Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції молодих політологів. 15 березня 2013 року. – Рівне: РДГУ, 2013. – С. 88-90;
 • 2. Десятничук І.О. Особливості реформування політичної системи Чехословаччини наприкінці 60-х рр. ХХ ст.: теорія та практика // Актуальні проблемивітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2012. – Випуск 23. – С. 451-466;
 • 3. Desyatnychuk I.O. Freedom of speech and influence of public opinion in Czechoslovakia in the period of ‘Prаgue spring’ // Philosophy. Pedagogies. Society: Collection of scientific works of the Rivne state humanitarian university. – Rivne: publisher O.Zen', 2012 – S.256-267

   Слесаренко Андрій В’ячеславович

  Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

  Вчене звання:  доцент

  Науковий ступінь:  кандидат історичних наук

                      Контакти

  Адреса: вул. Степана Бандери, 12, кб. 41

  Телефон: 0677180866

  e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                    Коло наукових інтересів

  Історичний розвиток Чеських земель та Словаччини другої половини XX-XXI ст. Досліджує також окремі сторінки історії  України та історії села Бабин (Гощанський район Рівненської області) новітнього періоду.

  Дисертація: «Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969-1989 рр.)» (2007 рік).

                     Викладацька робота

  Дисципліни: «Історія Стародавнього світу», «Археологія античної доби», «Джерелознавство та історіографія всесвітньої історії».

  Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць.

                     Наукова діяльність

 Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

 • Криза  комуністичної системи в Чехословаччині: «Празька весна» 1968 р. та утвердження режиму «нормалізації»: монографія / за ред. Р.М. Постоловського.  – Рівне: Видавець О.Зень, 2018. – 240 с.: іл. (14 ум. друк. арк.) (співавтори: Р.М. Постоловський, І.О. Десятничук, І.В. Філіпчук).

   Основні публікації:

 • Міжнародна підтримка і зв’язки зарубіжної громадськості та емігрантських кіл з дисидентським рухом та нонконформістською культурою в Чехословаччині (1970-1980-ті роки) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 28. На пошану професора, ректора РДГУ Р.Постоловського. – Рівне, 2016. – С.307-317.
 • Антиокупаційні  виступи громадськості 21 серпня 1969 р. в Чехословаччині [Електронний ресурс] // Scriptorium nostrum. Електронний історичний журнал Херсонського державного університету / гол. ред. В.Андрєєв. Вип. 3 (9).  – Херсон, 2017.– С.239-245. – Режим доступу: http: // sn.kspu.edu
 •   Марсель Стрико та кошицьке андеграундне середовище у Словаччині // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: зб. наук. праць. Вип.6. На пошану проф. Л.А.Коваленка / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І.Огієнка. – Кам’янець- Подільський, 2017. – С. 334-340.
 • Моделювання меморативної політики режиму «нормалізації» в Чехословаччині на прикладі телевізійного серіалу «30 випадків майора Земана» // Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск. Трансформації історичної пам’яті / Донецький нац. ун-т ім. В.Стуса. – Вінниця, 2018. – С. 198-202.
 • «Празька весна» 1968 р.  у  Чехословаччині  в   українській історіографії // Міжнародні  зв’язки України:  наукові пошуки і  знахідки. Вип. 27. Міжвід. зб. наук. праць. Відп. ред. С.В.Віднянський.  – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2018. – С. 106-119. (співавтор: Р.М. Постоловський).

    Стипендії, нагороди та досягнення

 • Участь у літній школі «Історія Голокосту в Європі та Україні» (108 академічних годин) (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет, Центр наукових досліджень Голокосту імені Джека, Джозефа і Мортона Манделя Меморіального Музею Голокосту США, 3-13 липня 2016 р.), сертифікат № 018/I-2016 від 13 липня 2016 р.
 • Участь у VI Міжнародній ісламознавчій школі «Іслам у сучасному світі: історичний, культурний, інтелектуальний простір» (Одеса, Український центр ісламознавчих досліджень, Всеукраїнська асоціація «Альраід», Міжнародний інститут ісламської думки  (США) (International  Institute of  Islamic  Thought, USA), 30 червня-5 липня 2017 р.).
 • Участь у Міжнародному воркшопі для молодих дослідників «Насильство в історії Східної Європи в першій половині XX ст.» (м.Львів, Український Католицький Університет, ізраїльська фундація «HaNadav», 11-12 травня 2018 р.).

     Інші види діяльності

Виконує обов’язки голови проектної групи з підготовки освітньо-професійної програми бакалавра за спеціальністю 014.03 «Середня освіта (історія)» на історико-соціологічному факультеті РДГУ.

 

Ворон Олена Петрівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2008 року.

Викладає дисципліни:

«Історія середніх віків», «Загальна етнологія», «Історіографія всесвітньої історії».

Коло наукових інтересів:

суспільно-політична історія Чехословаччини міжвоєнного періоду.

Останні публікації:

 • 1. Ворон О.П. Проблема гендерної рівності у чехословацькому суспільстві періоду І ЧСР: шляхи вирішення // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 42.
 • 2. Ворон О.П. Формування громадських організацій Чехословаччини: особливості інституціоналізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015.
 • 3. Ворон О.П. Особливості функціонування українських римо-католицьких закладів вищої і початкової богословської освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015.

Мартинчук Інна Іванівна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює в РДГУ з 2002 року.

Викладає дисципліни:

«Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки», «Спеціальні історичні дисципліни».

Коло наукових інтересів:

історія Словацької Республіки, інтеграційні процеси в Європі другої пол. ХХ - початку ХХІ ст.

Останні публікації:

 • 1. Мартинчук І.І. Діяльність першого президента Словацької Республіки М. Ковача // Наукові записки РДГУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Випуск 22. – Рівне : РДГУ, 2011. – С. 210-212.
 • 2. Мартинчук І.І. Історіографія проблеми європейської інтеграції Словацької Республіки (загальна характеристика) // Грані. – 2013. - №9 (101). – С.164-173.
 • 3. Мартинчук І.І. Загальна характеристика джерельної бази проблеми євроатлантичної інтеграції Словацької Республіки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне. – 2014 р. – №25. – С.299-302.

  Сєвєрова Ольга Владиславівна

  Посада: доцент кафедри всесвітньої історії, з 1999 р.– заступник декана  історико-соціологічного факультеті РДГУ.

              Контакти

 Адреса 

 Телефон  09612714 12

  e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

               Коло наукових інтересів

Становлення і розвиток декабристського руху, сибірська каторга і заслання декабристів, проблемі сучасної цивілізації.

              Викладацька робота

  Дисципліни: Історія слов’янських народів, Історія країн Центрально-Східної Європи, Спеціальні історичні дисципліни, Палеографія та спеціальні історичні дисципліни.

Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:

 • Сєвєрова О.В. Формування сибірського заслання декабристів. – /О.В. Северова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2013. – С.182-186.
 • Сєвєрова О.В. Феномен альтернативності в  історії Росії / О.В.Сєвєрова // Матеріали  VII   Міжнар. наук.-практ. конфер. студентів та молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих » – 14-15 травня 2014 р.– Рівне: РДГУ, 2014. – С. 92-94
 • Сєвєрова О.В. Органи політичного розшуку в Російській імперії у другій половині XIX ст. / О.В. Сєвєрова // Матеріали  IХ Міжнар. наук.-практ. конфер. студентів та молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» - 17-18 травня  2016 р.- Рівне: РДГУ, 2016. – С. 61-63.
 • Сєвєрова О., Биков О.          Російський бонапартизм та його особливості (XIX – XX ст.).-  Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 29. – С. 128-132.
 • Сєвєрова О., Биков О. Витоки сучасного історичного міфу.- Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 30.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

 • Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з педагогічної (виробничої) практики магістрантам 5 курсу підготовки освітнього ступеня магістр з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014.03 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2018. 42 с.
 • Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з навчальної (педагогічної) практики студентам  4 курсу підготовки освітнього ступеня бакалавр з галузі: 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності: 6.020302 «Історія». Рівне : РДГУ, 2018. 28 с.
 • Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з педагогічної (виробничої) практики студентам  4 курсу підготовки освітнього ступеня бакалавр з галузі: 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності: 6.020302 «Історія». Рівне : РДГУ, 2018. 42 с.
 • Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Наскрізна програма та методичні поради з практики студентам  1-4 курсів підготовки освітнього ступеня бакалавр з галузі: 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності: 6.020302 «Історія». Рівне : РДГУ, 2018. 34 с.
 • Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Наскрізна програма та методичні поради з практики магістрантам 5-6 курсів підготовки освітнього ступеня магістр з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014.03 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2018. 30 с.

  Озимчук Олег Борисович

  Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

  Вчене звання: кандидат історичних наук

                Контакти

  Адреса

  Телефон: 096-373-50-78

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Коло наукових інтересів: Європейське Середньовіччя: розвиток ранньосередньовічних держав; Столітня війна (1337-1453).

                 Викладацька робота

  Дисципліни: Історія середніх віків Західної Європи та Візантії, Археологія доби Середньовіччя, Актуальні проблеми європейської археології, Історія визначних битв Античності та Середньовіччя, Археологічні культури Америки, Біблійна археологія, військова археологія.

  Дисертація: «Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941-1944) на матеріалах Волині»

                  Наукова діяльність

  Основні публікації:

 • Видатні європейські вчені учасники Столітньої війни // Слов'янський вісник: збірник наукових праць. Серія "Історичні та політичні науки"/ Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов'янознавства. - Випуск 20. - Рівне, 2014. с.87-93.
 • "Велике шевоше" Чорного Принца: гасконьський аспект// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 26. - Рівне: О.Зень, 2015. - с. 78-81.
 • Завоювання Англії нормандцями та право київських князів на англійський престол / Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. - Вип.27. - Рівне: РДГУ, 2016. - с. 105-111.
 • Визначні європейські історики раннього середньовіччя // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць РДГУ. - Вип. 27. - Рівне: РДГУ, 2016. - с. 261-266.
 • Утворення та розвиток Вандальського королівства // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць РДГУ. - Вип. 29. - Рівне: РДГУ, 2017. - с. 99-103.
 • Трансформація назви та змісту ранньосередньовічних титулів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць РДГУ. - Вип. 29. - Рівне: РДГУ, 2017. - 103-107.
 • Національна політика ОУН СД у листівках УПА на Здолбунівщині в 1943 році // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. - ФОП, 2018. - с. 96-99.
 • Посібник: Історія Стародавньої Греції та Риму в термінах, іменах та назвах: Навчальний посібник. Рівне: ПП ДМ, 2012. 224 с.

Нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 106987).

Почесна грамота Історико-соціологічного факультету РДГУ: За примноження національних традицій та вагомий внесок у патріотичне виховання молоді. (14.10. 2017).

  Плюта Наталія Володимирівна

  Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

  Вчене звання: доцент

  Науковий ступінь:  кандидат історичних наук

                      Контакти 

  Телефон 0977954320

  e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

               Коло наукових інтересів

  Дослідження колоніальної політики Франції, Іспанії.

  Дисертація «Політична боротьба у Франції з питань колоніальної

політики в Африці (70-90-ті рр. ХІХ ст.)»,(2011р.).

                Викладацька робота

  Дисципліни: «Нова історія країн Зх.Європи та Пн. Америки», «Історія світових цивілізацій», «Історія кр. Цн-Сх. Європи», «Історія слов. народів».

  Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

                Наукова діяльність

  Основні публікації:

 • Плюта Н.В Розвиток колоніальної ідеї у Франції в новий час. / Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2014. – 220-223 с.
 • Плюта Н.В. Позиція правлячих кіл і громадської думки в контексті франко-англійських колоніальних суперечностей. / Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2015. – 102-106 с.
 • Плюта Н.В. Політична боротьба у Франції з питань колоніальної політики в Африці кінець ХІХ – початок ХХ століття: історіографічний огляд проблеми зарубіжними істориками/ Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2016. – 404-422 с..
 • Плюта Н.В., Валюх Л.І. Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці (остання третина ХІХ ст.) історіографічний огляд проблеми зарубіжними дослідниками /Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2017. – 132-141 с.
 • . Валюх Л.І., Плюта Н.В. Оцінка колоніальної експансії Німеччини громадськістю Великої Британії (остання третина ХІХ ст.). / Валюх Л.І. // «Молодий вчений» - Херсон, 2018. - 756-761 с. РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Троян С. Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці(остання третина ХІХ ст.) : монографія / С.Троян, Л.Валюх, Н. Плюта. – К.: Кондор-Видавництво, 2016 – 246с.  . Власний внесок – 86 сторінок

Стипендії, нагороди та досягнення

Почесна грамота до дня працівника освіти, 2016 р.


  Філіпчук Ігор Володимирович

  Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

  Науковий ступінь:  кандидат історичних наук,

                 Контакти

  Адреса вул.Ст. Бандери,12 кб.41

  Телефон 0672622179

  e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

               Коло наукових інтересів

  Дослідження істторичного процесу в контексті інтелектуальної історії.

  Дисертація «Формування ідей «Празької весни»(1956-1968рр.)» (2015 рік).

               Викладацька робота

  Дисципліни: «Історія слов’янських народів , «Основи наукових досліджень», «Методологія та методи історичних досліджень», «Історичний процес в контексті 

  інтелектуальної історії», «Сучасні історичні школи».

 Автор понад 10 наукових та науково-методичних праць.

               Наукова діяльність

 Основні публікації:

 •  Філіпчук І.В. Інтелектуальний потенціал «Празької весни»: джерелознавчий аналіз. Емінак: науковий щоквартальник. –2017. – № 1. –  С. 67-73.
 •   Філіпчук І.В. Формування демократичних настроїв у чехословацькому суспільстві в кінці 50-х початку 60-х років ХХст.: інтелектуальний чинни/ І.В. Філіпчук // Наукові праці 
 •  історичного факультету Запорізького національного університету. Вип.42. – Запоріжжя, 2015. – С. 269-272
 •  Філіпчук І.В. Питання опозиції: дискусія в чехословацькій пресі періоду «Празької весни» / І.В. Філіпчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип.38. – С. 234-2392.
 •  Філіпчук І.В. Формування демократичних настроїв у Чехословацькому суспільстві в кінці 50-х – початку 60-х років ХХ ст.: інтелектуальний чинник / І.В. Філіпчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип.41. – С. 141-144

 Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Криза  комуністичної системи в Чехословаччині: «Празька весна» 1968 р. та утвердження режиму «нормалізації»: монографія / за ред. Р.М. Постоловського.  – Рівне: Видавець О.Зень, 2018. – 240 с.: іл. (14 ум. друк. арк.) (співавтори: Р.М. Постоловський, І.О. Десятничук, І.В. Філіпчук). (особистий внесок 2,2 друк. арк.)


  Синяк Степан Леонідович

  Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

  Вчене звання: доцент

  Науковий ступінь:  кандидат історичних наук

                    Контакти

  Адреса: вул. Степана Бандери, 12

  Телефон: 0976700461

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                    Коло наукових інтересів

  Міжетнічні відносини у Волинському воєводстві 1921-1939 рр.

 Дисертація «Польські парамілітарні організації на Волині 1921-1939 рр.» (2015 рік).

                    Викладацька робота

  Дисципліни: «Основи архівознавства», «Російсько-Українські відносини в кін. 90-их рр. XX ст. – на поч. XXI ст.», «Всесвітня історія в світовому кінематографі».

Автор понад десятка наукових праць.

                    Наукова діяльність

 Основні публікації:

 • Синяк С.Л. Джерела до історії діяльності польських парамілітарних організацій на Волині 1921 – 1939 рр. / С.Л. Синяк // «Український історичний збірник», 2018 р., Випуск 20. С. 285 – 299.
 • Синяк С.Л. Діяльність закладів дозвілля у польських парамілітарних організаціях на Волині 1921-1939 рр. / С.Л. Синяк // «Любартівські читання»., Луцьк. 25 травня 2018 р. С. 301 – 309.
 • Синяк С.Л. Діяльність польських парамілітарних організацій на території Мізоцької ґміни 1921 – 1939 рр. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції «Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі», Дермань Друга, 2018. С. 76 – 86.
 • Синяк С.Л. Діяльність польських парамілітарних організацій у Ковельському повіті 1921 – 1939 рр. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель та Ковельщина в українській та європейській історії. Науковий збірник. Випуск 65, Ковель, 2018. С. 301 – 306.
 • Синяк С.Л. Комендантський, інструкторський та тренерський склад польських парамілітарних організацій на Волині 1921 – 1939 рр. // С.Л.Синяк. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. Випуск 28. / Міністерство освіти і науки України; Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне, 2016 р.

Стипендії, нагороди та досягнення

 • Брав участь у X конкурсі імені Єжи Гедройця та отримав Відзнаку від посла республіки Польща у Києві Яна Пекло за кандидатську роботу «Польські парамілітарні організації на Волині 1921 – 1939 рр.».
 • Отримав диплом за участь у конкурсі «Міжвоєнна Волинь». Тема «Діяльність польських парамілітарних організацій на Волині 1921 – 1939 рр.». Організатори конкурсу – Генеральне Консульство РП в Луцьку. Луцьк, 14 червня 2018 року.

Інші види діяльності

Входжу в склад та є організатором Всеукраїнської конференції «Сторінками історії Волині. Дерманський та Мізоцький край в українській та європейській історії».

  Бернацький Віктор Русланович

  Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

  Вчене звання: доцент

  Науковий ступінь:  кандидат історичних наук

                   Контакти

  Адреса  вул. С.Бандери, 12

  Телефон +380971592080

  e-mail: v. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                  Коло наукових інтересів

  Дослідження сфери партійно-державної релігійної політики та конфесійного життя населення України.

  Дисертація «Релігійні об’єднання Житомирщини в умовах більшовицького тоталітаризму 1920–1930-х рр.» (2016 рік).

                   Викладацька робота

Дисципліни: «Історія світових цивілізацій», «Всесвітня історія».

                    Наукова діяльність

Основні публікації:

Бернацький В. Р. Православно-сектантські рухи на Волині-Житомирщині 20-х років ХХ століття в умовах більшовицького режиму. [Текст] / В. Р. Бернацький // Гілея: науковий вісник. – Київ: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. - 2014. – Випуск 90. – С. 74-78.

  Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Бернацький В. Антирелігійна політика більшовиків на Волині-Житомирщини у 1920-1930 рр.: монографія / В.Р. Бернацький, С.І. Жилюк, В.М. Шеретюк – Рівне: Вид-во О. Зень, 2017. – 260 с.


  Михальчук Роман Юрійович

  Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

  Науковий ступінь:  кандидат історичних наук

               Контакти

  Адреса вул. Степана Бандери, 12, кб. 41

  Телефон +38 (097) 833-67-15

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                 Коло наукових інтересів

  Регіональні особливості Голокосту, українсько-єврейські взаємини.

  Дисертація «Голокост на території Рівненщини під час нацистської окупації (1941–1944 рр.)» (2014 р.).

                 Викладацька робота

  Дисципліни: «Історія світових цивілізацій».

  Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

                  Наукова діяльність

 Основні публікації:

 • Трудова експлуатація жертв Голокосту (на прикладі Рівненщини) / Р. Михальчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник : серія історична та філологічна / [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), В. С. Прокопчук, Л. М. Марчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун.  ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХІ. – С. 102-109.
 • Контрибуції як форма позбавлення власності євреїв в генеральній окрузі «Волинь-Поділля» / Р. Михальчук // Голокост в Україні: академічний, комеморативний та освітній аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-м роковинам трагедії Бабиного Яру. – Харків, 2016. – С. 71-75.
 • Форми протистояння та опору єврейських жінок під час Катастрофи (на прикладі Рівненщини) / Р. Михальчук // Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі. Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листопада –1 грудня 2015 року, м. Київ. За ред. Л. Фінберга – К.: Дух і Літера, 2016. – С. 214-224.
 • Нові свідчення про Голокост в Мізочі (за результатами усно історичного проекту у липні-серпні 2016 р.) / Р. Михальчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 29. – С. 265-274.
 • Продаж майна жертв Голокосту в Костопільській міській управі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 30.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

 • Мізоч : трагічні сторінки історії, 1939–1955 (монографія) / Р. Михальчук. – Рівне : вид. О. Зень, 2010. – 254 с.
 • (Не)відомі мізочани : 50 імен (інформаційно-довідкове видання) / упор. Р. Михальчук. – Рівне : Волинські обереги, 2019. – 168 с.
Стипендії, нагороди та досягнення
 • Почесна грамота Рівненської обласної ради (2009 р.)
 • Грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2011 р.)
 • Диплом переможця міжнародного конкурсу з історії Голокосту серед молодих науковців фонду «Холокост» (2014 р.)
 • Переможець загальноуніверситетського конкурсу РДГУ – «Керівник року – 2017 р.», нагороджений статуеткою «Ніка».
 • Почесна грамота РДГУ за вагомі наукові здобутки, керівництво науковою роботою студентів, підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2018 р.).
 • Диплом наукового керівника дипломанта Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді «Мій рідний край» (2018 р.).
 • Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2018 р.).
 • Премія голови Рівненської облдержадміністрації для молодих вчених за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2018 р.).

Інші види діяльності

 • Як науковий керівник підготував переможців (учнів та студентів) всеукраїнських та міжнародних наукових історичних конкурсів, зокрема з проблематики Голокосту (2012–2018 рр.).
 • Отримав диплом віртуального курсу навчання в Міжнародній школі вивчення Голокосту Інституту Яд Вашем (Єрусалим, Ізраїль, 2015).
 • Проходив науково-методичні стажування за кордоном: «Історія Голокосту на теренах Західної України та Польщі» (Львів, Люблін, Белжець, Собібор, Треблінка, Польща, 2011 р.), Меморіал «Яд Вашем» (Єрусалим, 2011 р.), Меморіал «Будинок Ваанзейської конференції» (Берлін, 2013 р.), Меморіал Шоа «Викладання історії Голокосту» (Париж, 2016 р.). Був членом української делегації міжнародної програми обміну досвідом українських та американських науковців: «Перспективи досліджень Голокосту і Голодомору» на базі науково-освітніх установ США (Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Каліфорнія, Фінікс, Арізона, Чарльстон, Південна Кароліна, Бостон, Масачусетс, 2015 р.).
 • Був експертом у формуванні виставки «Масові розстріли. Голокост від Балтійського до Чорного моря 1941–1944 рр.» в музеї «Топографія терору» (Берлін, 2016 р.). Висвітлював різні питання Голокосту в документальних фільмах та в програмах Рівненського телебачення, присвяченим міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту 27 січня (2015–2019 рр.).
 • Виграв міжнародні гранти на дослідження Голокосту від НУКІ (німецько-української комісії істориків) у науково-дослідних установах Німеччини (Берлін, 2017) та Яхад-Ін Унум у Франції (Париж, 2018 р.).
 • Член УАЮ – Української асоціації юдаїки (2019 р.).
 • Почесний донор України (2016 р.).

 

Навозняк Валентина

Ст. лаборант. Працює в РДГУ з 1963 року.