Кафедра всесвітньої історії

 

Кафедра всесвітньої історії – випускова кафедра історико-соціологічного факультету РДГУ. Утворена вона 25 жовтня 1999 р. З того часу кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук та Міжнародної слов’янської академії, ректор РДГУ професор Постоловський Руслан Михайлович. На кафедрі працює 12 штатних викладачів, з яких – три професори, сім доцентів, один старший викладач та один викладач. Якісний склад кафедри становить 83 %. При кафедрі працює «Школа історії слов’янських народів» під керівництвом професора Р.М. Постоловського, у межах якої щорічно проводиться наукова конференція «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми.


 Спеціальність: 014 Середня освіта. Історія (ОС бакалавр)

1  Робочі програми навчальних дисциплін обов’язкових компонентів
2  Робочі програми навчальних дисциплін вибіркових компонентів

 


 

Постоловський Руслан Михайлович

Посада: професор кафедри всесвітньої історії

Вчене звання: професор кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь:  кандидат історичних наук, 

Контакти

Адреса: вул. Ст. Бандери,12 кб.41
Телефон: (0362) 26-94-20
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Проблеми новітньої історії Чехословаччини, демократичні традиції міжвоєнного періоду, молодіжні рухи 1970-х рр. Член редколегії збірників наукових праць «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» та «Слов’янський вісник». Серія: «Історичні науки».

Дисертація «Розвиток інтернаціонального співробітництва між молодіжними організаціями СРСР і ЧССР у процесі соціалістичної інтеграції (1969-1977рр.)»

Викладацька робота 

Дисципліни: «Ремесло та майстерність історика у сучасному глобальному світі»  

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Криза  комуністичної системи в Чехословаччині: «Празька весна» 1968 р. та утвердження режиму «нормалізації»: монографія / за ред. Р.М. Постоловського.  – Рівне: Видавець О.Зень, 2018. – 240 с.: іл. (14 ум. друк. арк.) (співавтори: Р.М. Постоловський, І.О. Десятничук, І.В. Філіпчук). (особистий внесок 2,2 друк. арк.) 

Інші види діяльності

Член наукової ради двох всеукраїнських фахових видань:
1.Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії [Текст] : [зб. наук. пр.] : наук. записки РДГУ.
2.Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку [Текст] : зб наук. пр. : наук. зап. РДГУ.


 

Гон Максим Мойсейович

Посада: професор кафедри всесвітньої історії

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Контакти

Адреса: вул. Ст. Бандери,12 кб.41
Телефон: 0982702863
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Етнополітологія, міжнаціональні взаємини, геноцидознавство, історія повсякдення.
Дисертація: «Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєнний період» (2007 рік).

Викладацька робота

Дисципліни: «Нова та новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки», «Нова історія країн Європи та Америки», «Геноцидознавство».

Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Гон М. Нормативне визначення дефініції «геноцид» у лабіринті неологізмів // Polityka i Bezpieczeństwo. – Piotrków Trybunalski, 2015. – T. VI. – S. 106–120.
2. Гон М. Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР // Прикарпатський вісник НТШ, Думка. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 216–225.
3. Гон М., Івчик Н. Жінки в час Голокосту: долі, поведінка та гендерні (не)рівності // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2016. - № 1 (14). – С. 9–49.
4. Gon M. Rewolucja Honory i godności na Ukraine: retrospektywa żydowska // Politeja. – Kraków, 2015. – № 2 (34/1). – S. 79–91.
5. Gon M. „Obcy” w orbicie walczących nacjonalizmów: Żydzi pośród ukraińsko-polskich sprzeczności i konfliktów (lata 1923–1941) // Polityka i Bezpieczeństwo. – Rocznik 2015, tom VI . – S. 106–120.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Гон М. RÓWNE: обриси зниклого міста. – Рівне: Волин. обереги, 2018. – 196 с.
2. Гон М., Долганов П., Інчик Н. Місто пам'яті – місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного: Монографія. – Рівне: Волин. обереги, 2017. – 232 с.
3. Гон М., Постельжук О. Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918–1929 рр.). Монографія. – Рівне: О. Зень, 2017. – 254 с.

Інші види діяльності

Голова громадської організації «Центр студій політики пам'яті та публічної історії «Мнемоніка».


Десятничук Ігор Олексійович

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь:  кандидат історичних наук

Контакти

Адреса Рівне, вул. Дубенська, БОС 280/ 5

Телефон:  0660390440

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів

Чесько-німецькі відносини у 1848 – 1948 рр.

Дисертація «Празька весна» 1968 р.: становлення громадянського суспільства» (2007 рік). 

Викладацька робота 

Дисципліни: «Історія Балкан», «Історія Центрально-Східної Європи», «Історія слов’янських народів», «Теорія історії»

Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:

1. Десятничук І. «Декрети Бенеша» та вигнання німців із Чехословаччини після Другої світової війни / Ігор Десятничук // Літопис Волині: всеукраїнський науковий часопис. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Випуск 13. – С. 91-96.
2. Десятничук І.О. Утворення Чехословаччини та німецьке питання (1918-1919 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 44. – Том 2. – С. 71-75 (Index Copernicus)
3. Десятничук І.О. Революція 1848 р. в Австрійській імперії: початок національного чесько-німецького конфлікту // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненській державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 28. – Рівне, 2016. –– С. 214-228.
4. Десятничук І., Десятничук І. Вибори до першої Державної Думи Російської імперії у Волинській губернії / Десятничук Ігор// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць РДГУ. – Вип. 29. – Рівне: РДГУ, 2017. – С. 204 - 209. (у співавторстві)
5. Десятничук І. Чеська політика та імперія Габсбургів у 1914-1917 рр./ Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія. - №1. – 2020. – С..69-77. DOI https: / doi.org/10.31861/hj2020.51.69-77 hj.chnu.edu.ua

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Десятничук І.О. Історія південних і західних слов’ян від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття: Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2018 – 156 с.
2. Постоловський Р.М., Десятничук І.О., Слесаренко А.В., Філіпчук І.В. Криза комуністичної системи в Чехословаччині: «Празька весна» 1968 року та утвердження режиму «нормалізації»: монографія; за ред. Р.М.Постоловського. – Рівне, 2018. – 280 с.

Інші види діяльності 

Робота у складі журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук в Рівненській області у секції  «Історичне краєзнавство»


Слесаренко Андрій В’ячеславович

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м.Рівне, вул. Степана Бандери, 12, кб. 41
Телефон: 0677180866
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Сфера наукових інтересів: історичний розвиток Чеських земель та Словаччини другої половини XX–XXI ст. Досліджує також окремі сторінки історії України та історії села Бабин (Гощанський район Рівненської області) новітнього періоду.
Дисертація: «Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969–1989 рр.)» (2007 рік).

Викладацька робота

Дисципліни: «Історія Стародавнього світу», «Археологія античної доби», «Джерелознавство та історіографія всесвітньої історії».

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Криза комуністичної системи в Чехословаччині: «Празька весна» 1968 р. та утвердження режиму «нормалізації»: монографія / за ред. Р.М. Постоловського. – Рівне: Видавець О. Зень, 2018. – 240 с.: іл. (14 ум. друк. арк.) (співавтори: проф. Р.М. Постоловський, доц. І.О. Десятничук, доц. І.В. Філіпчук).

Основні публікації:

1. Марсель Стрико та кошицьке андеграундне середовище у Словаччині // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: зб. наук. праць. Вип.6. На пошану проф. Л.А. Коваленка / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець- Подільський, 2017. – С. 334–340.
2. Моделювання меморативної політики режиму «нормалізації» в Чехословаччині на прикладі телевізійного серіалу «30 випадків майора Земана» // Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск. Трансформації історичної пам’яті / Донецький нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2018. – С. 198–202.
3. «Празька весна» 1968 р. у Чехословаччині в українській історіографії // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 27. Міжвід. зб. наук. праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2018. – С. 106–119. (співавтор: проф. Р.М. Постоловський).
4. «Ворог зі Сходу»: формування образу українського повстанця (на прикладі фільму чеського режисера Йозефа Маха «Акція Б») // Історичні і політологічні дослідження / Донецький нац. ун-т ім. В. Стуса. Доповіді II Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації історичної пам’яті». №2 (67). – Вінниця, 2020. – С. 268–272.
5. Українська тематика в документах чеських громадянських ініціатив (друга половина 1980-х років) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 29. Міжвід. зб. наук. праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2020. – С. 82–93. (співавтор: проф. Р.М. Постоловський).

Стипендії, нагороди та досягнення

• Участь у літній школі «Історія Голокосту в Європі та Україні» (108 академічних годин) (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет, Центр наукових досліджень Голокосту імені Джека, Джозефа і Мортона Манделя Меморіального Музею Голокосту США, 3–13 липня 2016 р.), сертифікат № 018/I-2016 від 13 липня 2016 р.
• Участь у VI Міжнародній ісламознавчій школі «Іслам у сучасному світі: історичний, культурний, інтелектуальний простір» (Одеса, Український центр ісламознавчих досліджень, Всеукраїнська асоціація «Альраід», Міжнародний інститут ісламської думки (США) (International Institute of Islamic Thought, USA), 30 червня–5 липня 2017 р.).
• Участь у Міжнародному воркшопі для молодих дослідників «Насильство в історії Східної Європи в першій половині XX ст.» (м.Львів, Український Католицький Університет, ізраїльська фундація «HaNadav», 11–12 травня 2018 р.).
• Участь у IX Міжнародній школі ісламознавчих досліджень (Український центр ісламознавчих досліджень, Центр ісламознавчих досліджень НУ «Острозька академія», Міжнародний інститут ісламської думки (США), 24–25 листопада, 2020 р.

Інші види діяльності

Виконує обов’язки гаранта та керівника робочої групи з підготовки освітньо-професійної програми бакалавра за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)» на факультеті історії, політології та міжнародних відносин РДГУ.


 

Ворон Олена Петрівна

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 76а
Телефон: 0965446040
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Суспільно-політична історія середньовічної Європи, функціонування Римо-католицької церкви у незалежній Україні.

 Викладацька робота

Дисципліни: «Історія середніх віків», «Джерелознавство та історіографія всесвітньої історії», «Актуальні проблеми сучасної медієвістики»

Наукова діяльність

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Ворон О.П., Ворон О.П. Становлення та функціонування Римо-католицької церкви в незалежній Україні (1991–2016 роки): [монографія] / Оксана Петрівна Ворон, Олена Петрівна Ворон. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 200 с.

Основні публікації:
1. Ворон О.П., Ворон О.П.  Нові вектори благодійної роботи Римо-Католицької церкви в Україні (2016-2020) / The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. – Р. 647-653.
2. Ворон О.П. Передвиборчі кампанії і РКЦ в Україні: позиція та пріоритети // Гуманітарний корпус [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії]. – 2019. – Випуск 23 (том 1). – Вінниця. –  С. 48-50.
3. Ворон О.П. Римо-католицька церква в сучасній Україні: видозміни та перспективи розвитку державно-церковних відносин // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 27. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 83-88.
4. Ворон О.П. Проблема гендерної рівності у чехословацькому суспільстві  періоду Першої республіки // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 42. – C. 243–246.
5. Ворон О.П. Формування громадських організацій Чехословаччини: особливості інституалізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету  ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – Вип. 5(306). – С. 123–128.
6. Ворон О.П. Особливості функціонування українських римо-католицьких закладів вищої і початкової богословської освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 73–77.


Мартинчук Інна Іванівна

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: вул. Садова, 6, с. Богдашів, Здолбунівський район, Рівненська область
Телефон: 067-95-87-987
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Новітня історія країн Європи.

Дисертація: «Внутрішньополітичний розвиток Словацької Республіки в контексті євроатлантичної інтеграції (1993-2004 рр.)» (2010 рік).

Викладацька робота

Дисципліни: Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, Національні меншини Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ ст., Суспільно-політичні процеси на пострадянському просторі.

Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Мартинчук І.І. Рецепція правил захисту прав національних меншин Словацькою Республікою в процесі вступу у Європейський Союз (1993-1998 рр.) // Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Магочія / відп.редактор В. Падяк, П. Крафчик. – Ужгород, Пряшів, Нью-Йорк: Видавництво В.Падяка, 2015. – 616 с.
2. Мартинчук І.І. The Slovak Republic and NATO: the political incompatibility of 1993-1997. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне. – 2016 р. - №28. – С. 329-340. (0,5 д.а.)

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з «Нової історії країн Західної Європи та Північної Америки». - Рівне : РДГУ, 2019. – 56 с.
2. Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять з «Новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки». - Рівне : РДГУ, 2019. – 43 с.

Інші види діяльності

Член Національної спілки краєзнавців України
Член Громадської організації «Мультикультурна Україна»


Сєвєрова Ольга Владиславівна

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії 

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31
Телефон: +380961271412
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Проблема міфологізації історії, становлення та розвиток декабристського руху, сибірська каторга та заслання декабристів, краєзнавчі дослідження.

Викладацька робота

Дисципліни: «Історія країн Центрально-Східної Європи», «Палеографія та спеціальні історичні дисципліни», «Історія слов’янських народів», «Спеціальні історичні дисципліни».

Наукова діяльність

Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.

1. Сєвєрова О.В. Формування сибірського заслання декабристів. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. Рівне: РДГУ, 2013. С.182-186.
2. Сєвєрова О., Биков О. Російський бонапартизм та його особливості (XIX – XX ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Випуск 29, Рівне, 2017 р. С. 128 - 132.
3. Сєвєрова О., Биков О. Проблема міфологізації історії в зарубіжній та вітчизняній історіографії. Науковий журнал «Молодий вчений». № 11 (75) листопад. 2019. С. 85-90.
4. Сєвєрова О., Биков О. Витоки концепції сучасного історичного міфу. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2018. С. 182-186.
5. Сєвєрова О., Биков О. Радянський історичний міф у сучасній українській історіографії. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2019.
6. Сєвєрова О., Жук О. До проблеми прославлення ікони Божої Матері «Знамення» церкви св.вмч. Параскеви П'ятниці села Вілія Острозького району Рівненської області . Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 31. Кн. 2. Рівне: РДГУ, 2019. С. 104-112.

Навчально-методичні посібники

1. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з педагогічної (виробничої) практики студентам 4 курсу підготовки освітнього ступеня бакалавр з галузі: 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності: 6.020302 «Історія». Рівне : РДГУ, 2018. 42 с.
2. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з навчальної (педагогічної) практики студентам 4 курсу підготовки освітнього ступеня бакалавр з галузі: 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності: 6.020302 «Історія». Рівне : РДГУ, 2018. 28 с.
3. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з педагогічної (виробничої) практики магістрантам 5 курсу підготовки освітнього ступеня магістр з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014.03 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2018. 42 с.
4. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з педагогічної (виробничої) практики здобувачам 4 курсу (освітнього ступеня бакалавр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2019. 42 с.
5. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з навчальної (педагогічної) практики здобувачам 4 курсу (освітнього ступеня бакалавр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2019. 28 с.
6. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з педагогічної практики здобувачам 1 курсу (освітнього ступеня магістр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності: 014 «Середня освіта (українська мова і література)», кваліфікації: магістр середньої освіти, викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури та історії. Рівне : РДГУ, 2020. 40 с.
7. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та збірник методичних порад з педагогічної (виробничої) практики в умовах дистанційного і змішаного навчання здобувачам 4 курсу (освітнього ступеня бакалавр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2021. 42 с.
8. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та збірник методичних порад з навчальної (педагогічної) практики в умовах дистанційного і змішаного навчання здобувачам 4 курсу (освітнього ступеня бакалавр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2021. 40 с.
9. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та збірник методичних порад з педагогічної практики в умовах дистанційного і змішаного навчання здобувачам 1 курсу (освітнього ступеня магістр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014 «Середня освіта (Історія)» Рівне : РДГУ, 2021. 40 с.

Інші види діяльності

З 1999 р. –  заступник декана історико-соціологічного факультету РДГУ.
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: член Національної спілки краєзнавців України від від 29 вересня 2020 р., членський квиток № 2928
Благодійна діяльність: співзасновник, керівник Громадської організації «Діа-КЛІО (Каритативна Ліга Інклюзії Освіти)», ідентифікаційний код юридичної особи 43235386, від 17.09.2019 р.
Співпраця з ГО «Фонд-Руєвит».
Здійснення наукового консультування установ, організацій: надання наукових консультацій з всесвітньої історії, історії України, історичного краєзнавства, історичного та культурно-пізнавального туризму, молодіжного туризму; враховуючи запити громадської ініціативи, участь у розробці одно- та кількаденних туристичних маршрутів Україною та Європою для групових подорожей; розробка текстового екскурсійного супроводу.
Організаційна, наукова та виховна робота: співкерівництво постійно діючим студентським науковим гуртком з вивчення проблематики генеалогічних досліджень «Родовід», заснованим 03.09.2018 р.
Організація та проведення екскурсій з навчально-виховною методою для студентів та викладачів ФІПМВ.
Організація, спільно з представниками бібліотеки РДГУ, оглядів навчальної літератури з ряду навчальних дисциплін.
Профорієнтаційна робота в навчальних закладах Рівненської, Хмельницької та Волинської областей.


Озимчук Олег Борисович

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Вчене звання: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: вул. Ст. Бандери, 12 кб. 41
Телефон: 096-373-50-78
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Європейське Середньовіччя: Розвиток ранньосередньовічних держав; Столітня війна (1337-1453).

Дисертація: "Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941-1944) на матеріалах Волині".

Викладацька робота

Дисципліни: Історія середніх віків Західної Європи та Візантії, Археологія доби Середньовіччя, Актуальні проблеми європейської археології, Історія визначних битв Античності та Середньовіччя, Археологічні культури Америки, Біблійна археологія, військова археологія.

Посібник: Історія Стародавньої Греції та Риму в термінах, іменах та назвах: Навчальний посібник. Рівне: ПП ДМ, 2012. 224 с.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Видатні європейські вчені учасники Столітньої війни // Слов'янський вісник: збірник наукових праць. Серія "Історичні та політичні науки"/ Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов'янознавства. - Випуск 20. - Рівне, 2014. с.87-93.
2. "Велике шевоше" Чорного Принца: гасконьський аспект// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 26. - Рівне: О.Зень, 2015. - с. 78-81.
3. Завоювання Англії нормандцями та право київських князів на англійський престол / Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. - Вип.27. - Рівне: РДГУ, 2016. - с. 105-111.
4. Визначні європейські історики раннього середньовіччя // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць РДГУ. - Вип. 27. - Рівне: РДГУ, 2016. - с. 261-266.
5. Утворення та розвиток Вандальського королівства // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць РДГУ. - Вип. 29. - Рівне: РДГУ, 2017. - с. 99-103.
6. Трансформація назви та змісту ранньосередньовічних титулів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць РДГУ. - Вип. 29. - Рівне: РДГУ, 2017. - 103-107.
7. Національна політика ОУН СД у листівках УПА на Здолбунівщині в 1943 році // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. - ФОП, 2018. - с. 96-99.

Стипендії, нагороди та досягнення

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 106987).
Почесна грамота Історико-соціологічного факультету РДГУ: За примноження національних традицій та вагомий внесок у патріотичне виховання молоді. (14.10. 2017).


Плюта Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 12, каб. 41
Телефон: 0977954320
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Дослідження колоніальної політики Франції, Іспанії.

Дисертація: «Політична боротьба у Франції з питань колоніальної політики в Африці (70-90-ті рр. ХІХ ст.)», (2011р.).

Викладацька робота

Дисципліни: «Нова історія країн Зх.Європи та Пн. Америки», «Історія світових цивілізацій», «Історія кр. Цн-Сх. Європи», «Історія слов. народів».

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Плюта Н.В Розвиток колоніальної ідеї у Франції в новий час. / Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2014. – 220-223 с.
2. Плюта Н.В. Позиція правлячих кіл і громадської думки в контексті франко-англійських колоніальних суперечностей. / Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2015. – 102-106 с.
3. Плюта Н.В. Політична боротьба у Франції з питань колоніальної політики в Африці кінець ХІХ – початок ХХ століття: історіографічний огляд проблеми зарубіжними істориками/ Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2016. – 404-422 с..
4. Плюта Н.В., Валюх Л.І. Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці (остання третина ХІХ ст.) історіографічний огляд проблеми зарубіжними дослідниками /Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2017. – 132-141 с.
5. Валюх Л.І., Плюта Н.В. Оцінка колоніальної експансії Німеччини громадськістю Великої Британії (остання третина ХІХ ст.). / Валюх Л.І. // «Молодий вчений» - Херсон, 2018. - 756-761 с. РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value):

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Троян С. Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці (остання третина ХІХ ст.): монографія / С.Троян, Л.Валюх, Н. Плюта. – К.: Кондор-Видавництво, 2016 – 246с. . Власний внесок – 86 сторінок

Стипендії, нагороди та досягнення

Почесна грамота до дня працівника освіти, 2016 р.


Філіпчук Ігор Володимирович

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: вул. Ст. Бандери, 12 кб. 41
Телефон: 0672622179
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Дослідження історичного процесу в контексті інтелектуальної історії.
Дисертація: «Формування ідей «Празької весни» (1956-1968рр.)» (2015 рік).

Викладацька робота

Дисципліни: «Історія слов’янських народів , «Основи наукових досліджень», «Методологія та методи історичних досліджень», «Історичний процес в контексті інтелектуальної історії», «Сучасні історичні школи».

Автор понад 10 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Філіпчук І.В. Інтелектуальний потенціал «Празької весни»: джерелознавчий аналіз. Емінак: науковий щоквартальник. –2017. – № 1. – С. 67-73.
2. Філіпчук І.В. Формування демократичних настроїв у чехословацькому суспільстві в кінці 50-х початку 60-х років ХХст.: інтелектуальний чинни/ І.В. Філіпчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип.42. – Запоріжжя, 2015. – С. 269-272

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Криза комуністичної системи в Чехословаччині: «Празька весна» 1968 р. та утвердження режиму «нормалізації»: монографія / за ред. Р.М. Постоловського. – Рівне: Видавець О.Зень, 2018. – 240 с.: іл. (14 ум. друк. арк.) (співавтори: Р.М. Постоловський, І.О. Десятничук, І.В. Філіпчук). (особистий внесок 2,2 друк. арк.)


Синяк Степан Леонідович

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: вул. Степана Бандери, 12
Телефон: 0976700461
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Єврейські організації у Волинському воєводстві 1921-1939 рр. Міжетнічні відносини у Волинському воєводстві 1921-1939 рр.

Дисертація: «Польські парамілітарні організації на Волині 1921-1939 рр.» (2015 рік).

Викладацька робота

Дисципліни: «Основи архівознавства», «Російсько-Українські відносини в кін. 90-их рр. XX ст. – на поч. XXI ст.», «Всесвітня історія в світовому кінематографі».

Автор понад двадцять п’ять наукових праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
• Синяк С.Л. Джерела до історії діяльності польських парамілітарних організацій на Волині 1921 – 1939 рр. / С.Л. Синяк // «Український історичний збірник», 2018 р., Випуск 20. С. 285 – 299.
• Синяк С.Л. Діяльність закладів дозвілля у польських парамілітарних організаціях на Волині 1921-1939 рр. / С.Л. Синяк // «Любартівські читання»., Луцьк. 25 травня 2018 р. С. 301 – 309.
• Синяк С.Л. Діяльність польських парамілітарних організацій на території Мізоцької ґміни 1921 – 1939 рр. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції «Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі», Дермань Друга, 2018. С. 76 – 86.
• Синяк С.Л. Діяльність польських парамілітарних організацій у Ковельському повіті 1921 – 1939 рр. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель та Ковельщина в українській та європейській історії. Науковий збірник. Випуск 65, Ковель, 2018. С. 301 – 306.
• Синяк С.Л. Комендантський, інструкторський та тренерський склад польських парамілітарних організацій на Волині 1921 – 1939 рр. // С.Л.Синяк. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. Випуск 28. / Міністерство освіти і науки України; Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне, 2016 р.

Стипендії, нагороди та досягнення

• Брав участь у X конкурсі імені Єжи Гедройця та отримав Відзнаку від посла республіки Польща у Києві Яна Пекло за кандидатську роботу «Польські парамілітарні організації на Волині 1921 – 1939 рр.».
• Отримав диплом за участь у конкурсі «Міжвоєнна Волинь». Тема «Діяльність польських парамілітарних організацій на Волині 1921 – 1939 рр.». Організатори конкурсу – Генеральне Консульство РП в Луцьку. Луцьк, 14 червня 2018 року.


Михальчук Роман Юрійович

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. В. Чорновола 76а/523
Телефон: +38 (097) 833-67-15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Історія Голокосту, україно-єврейські взаємини.

Дисертація: «Голокост на території Рівненщини під час нацистської окупації (1941–1944 рр.)» (2014).

Викладацька робота

Дисципліни: «Сучасна історіографія всесвітньої історії», «Історія міжнародних відносин», «Проблеми міжнародних відносин», «Історія світових цивілізацій». Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. “Small death jobs”: the role of forced civilian persons in the Nazi plans of the Holocaust in the General District of Volyn-Podillia (on the materials of Yahad-In Unum) // East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. – Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2020. Issue 15. 157–165 (Web of Science).
2. Шрами на тілі міста: місця вбивств євреїв у м. Рівне під час Голокосту // Місто: історія, культура, суспільство. К.: Інст. історії України НАН України, Київський нац. ун. імені Тараса Шевченка, 2020. Вип. 9 (2). С. 105–125.
3. Нацистська пропаганда в м. Рівне під час німецької окупації (1941-1944 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 31. Кн. 2. Рівне: РДГУ, 2019. С. 55–63.
4. Продаж майна жертв Голокосту в Костопільській міській управі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки РДГУ. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 30. С. 209–214.
5. Нові свідчення про Голокост в Мізочі (за результатами усно історичного проєкту у липні-серпні 2016 р.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки РДГУ. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 29. C. 265–274.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Навчально-методичні вказівки та рекомендації з курсу «Історія світових цивілізацій» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» з галузі знань: 01 «Освіта» спеціальності: 012 «Дошкільна освіта» / Р.Ю. Михальчук. Рівне: РДГУ, 2020. 54 с.
2. (Не)відомі мізочани : 50 імен (інформаційно-довідкове видання) / упор. Р. Михальчук. – Рівне : Волинські обереги, 2019. 168 с.
3. Мізоч : трагічні сторінки історії, 1939–1955 (монографія) / Р. Михальчук. – Рівне : вид. О. Зень, 2010. 254 с.

Стипендії, нагороди та досягнення

1. Почесна грамота Рівненської обласної ради (2009 р.)
2. Грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2011 р.)
3. Диплом переможця міжнародного конкурсу з історії Голокосту серед молодих науковців фонду «Холокост» (2014 р.)
4. Переможець загальноуніверситетського конкурсу РДГУ – «Керівник року – 2017 р.», нагороджений статуеткою «Ніка» (2018 р.).
5. Почесна грамота РДГУ за вагомі наукові здобутки, керівництво науковою роботою студентів, підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2018 р.).
6. Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2018 р.).
7. Премія голови Рівненської облдержадміністрації для молодих вчених за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2018 р.).
8. Диплом наукового керівника дипломанта Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді «Мій рідний край» (2018 р., 2019 р.).
9. Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.)

Інші види діяльності

1. Підготував як науковий керівник 17 переможців та призерів студентів всеукраїнських та міжнародних історичних конкурсів (2016–2020 рр.).
2. Пройшов стажування за кордоном: «Історія Голокосту на теренах Західної України та Польщі» (Львів, Люблін, Белжець, Собібор, Треблінка, Польща, 2011 р.), Меморіал «Яд Вашем» (Єрусалим, 2011 р.), Меморіал «Будинок Ваанзейської конференції» (Берлін, 2013 р.), Меморіал Шоа (Париж, 2016 р.).
3. Член української делегації міжнародної програми обміну досвідом українських та американських науковців в США: «Перспективи досліджень Голокосту і Голодомору» (Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Каліфорнія, Фінікс, Арізона, Чарльстон, Південна Кароліна, Бостон, Масачусетс, 2015 р.).
4. Експерт формування виставки «Масові розстріли. Голокост від Балтійського до Чорного моря 1941–1944 рр.» в музеї «Топографія терору» (Берлін, 2016 р.).
5. Виграв міжнародні гранти на дослідження Голокосту НУКІ (німецько-української комісії істориків) у науково-дослідних установах Німеччини (Берлін, 2017) та Яхад-Ін Унум у Франції (Париж, 2018 р.).
6. Консультант міжнародного проєкту «Захистимо пам’ять», присвячений ідентифікації та захисту масових поховань євреїв під час Другої світової війни (Берлін, Німеччина, 2020-2021 рр.).
7. Член Української асоціації юдаїки (2018 р.).
8. Почесний донор України (2016 р.).


Навозняк Валентина

Ст. лаборант. Працює в РДГУ з 1963 року.