Кафедра історії України

Кафедра історії України створена 25 жовтня 1999 року. Завідувач кафедри - к.і.н., доцент Пальчевський Руслан Степанович. Пріоритетними науковими напрямами роботи кафедри є поглиблене вивчення проблем історії західноукраїнського регіону, зокрема «Великої Волині»; історія міжетнічних та міждержавних відносин України з сусідніми народами і державами: Росією, Білоруссю, країнами Центральної і Південно-Східної Європи; духовно-культурний розвиток у новий і новітній періоди історії України; Організація та проведення цілеспрямованої, планомірної науково-дослідницької і науково-творчої роботи викладацького складу кафедри, спрямованої на самопідготовку та вироблення сталих навичок у застосуванні набутих знань у навчально-виховній педагогічній діяльності, стимулювання роботи професорсько-викладацького складу кафедри, спрямованої на підготовку та видання підручників, посібників, довідників з історичних дисциплін, підготовка кандидатів та докторів наук за спеціальністю «Історія України». Пальчевський Руслан Степанович

Посада: завідувач кафедри історії України

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31
Телефон: (0362) 26-95-91
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Рух і організація української молоді на західноукраїнських землях у період між двома світовими війнами.

Дисертація: «Український молодіжний рух на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.)» (2000 рік).

Викладацька робота

Дисципліни: «Історія України», «Вступ до спеціальності».

Автор наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Пальчевський Р.С. Січові товариства української молоді в умовах Другої Речі Посполити // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 24. – Рівне, РДГУ, 2014. – С. 36-40.
2. Пальчевський Р.С.Український націоналістичний молодіжний рух в Закарпатті (1918-1939 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненській державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 28. – Рівне, 2016. –– С. 68 – 80.
3. Пальчевський Р.С. (у співавторстві) Ідеологічні засади українського молодіжного товариства «Сокіл». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 32 / [редкол.: Постоловський Р. М. (гол. ред.) та ін.]. Рівне: РДГУ, 2020. – С.11–18.

Інші види діяльності

Член Національної спілки краєзнавців України.


Шеретюк Валерій Миколайович

Посада: декан факультету історії, політології та міжнародних відносин

Вчене звання: доцент, професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31, корпус № 5, каб. 221
Телефон: 067 78 05 134
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Релігійні питання в міждержавних відносинах раннього нового часу.
Дисертація «Православна церква Правобережної України в контексті політичних відносин Росії та Речі Посполитої кінця XVII – XVIII ст.» (2002 рік).

Викладацька робота

Дисципліни: «Історія України».

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
• Шеретюк В. Науково-дослідна робота студентів: курсові, дипломні, магістерські роботи. – Навчально-методичний посібник. – Рівне: РДГУ, 2014. – 38 с. (у співавторстві).
• Шеретюк В. Религиозный фактор в геополитических проэктах Российской империи конца XVII-XVIII веков // Authority and Society (History, Theory, Practice). – Власть и общество (История. Теория. Практика). – Научный журнал Ассоциации открытой дипломатии. – 2015.
• Шеретюк В. Здолбунівське благочиння Української Православної Церкви Київського Патріархату: історія та сьогодення // Андріївський вісник. Історико-богословський щорічний журнал Рівненської духовної семінарії УПЦ КП. – Рівне, 2016. – Випуск 5.
• Шеретюк В. (у співавторстві) Архівно-кримінальні справи на репресованих діячів УНР як джерело повернення історичної пам’яті // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІХ. Сакральний розвиток науки і освіти. Конін – Ужгород – Херсон – Київ, 2020.- С. 16-18.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Шеретюк В. Українське дисидентське питання в політичних відносинах Росії і Речі Посполитої (кінець XVII – XVIII ст.) / Шеретюк В.: Монографія, - Рівне: О.Зень, 2015. – 224с., іл.
Шеретюк В. Антирелігійна політика більшовиків на Волині-Житомирщині у 1920 –1930-их рр. - Монографія. (У співавторстві) – Рівне: О. Зень, 2017. – 230 с., іл.

Інші види діяльності

• Відповідальний редактор фахового видання РДГУ з історії «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії»;
• Голова редколегії видання факультету історії, політології та міжнародних відносин «Історія очима молодих дослідників. Збірник наукових праць».
• Голова Вченої ради факультету історії, політології та міжнародних відносин РДГУ (2003-2021 рр).
• Член Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (посвідчення № 2910 від 27.12.2016 р.)


Галуха Любов Юріївна

Посада: професор кафедри Історії України

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31, корпус № 5, каб. 219
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Напрям дослідження: Духовно-культурний розвиток України кінця XVIII – початку XXI ст.

Дисертація кандидата наук: Особливості автокефалії та інституалізації Православної церкви в Польщі (1918–1939 рр.), (1997. Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, науковий керівник професор Яроцький П.Л.).

Викладацька робота

Навчальні дисципліни: Історія України Нового часу, Духовно культурний розвиток України, Етнодемографічні проблеми в історії України, Соціальні конфлікти в українській історії, Історія української еміграції, Історія української науки і освіти кінця ХVIII– початку ХХІ ст.

Наукова діяльність

Останні наукові публікації:
• Галуха Л. Православне духовенство Волинської губенії у подіях Першої світової війни. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 31. Книга 1. / [редкол.: Постоловський Р. М. (гол. ред.) та ін.]. Рівне: РДГУ, 2019. С. 24 – 38.
• Галуха Л. Розвиток чорносотенного руху на Волині 1905–1914 рр.: ресурсний аспект Русифікаторська політика Російської імперії у реалізації православного духовенства Волинської губернії другої половини XIX – початку ХХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 30 / [редкол.: Постоловський Р. М. (гол. ред.) та ін.]. Рівне: РДГУ, 2018. С. 69 – 74.
• Бородинська Л., Галуха Л. Українські реформати – національно орієнтовані і переслідувані Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання / редкол. тому (співгол.О.Ю.Данильчук, співгол. О.В.Муляренко, відп. секр. А.А.Жив’юк та ін..); кер упоряд. О.А.Білоконь, Р.П.Давидюк, А.А.Жив’юк (керівник), І.В.Марчук, І.А.Хаврук. Кн.8. Рівне: Дятлик М., 2018. 512 с. С.7-20.
• Галуха Л.Ю., Давидюк Р.П., Шеретюк В.М. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти: курсові, дипломні роботи. Навчально-методичний посібник. Рівне: РДГУ, 2018. 54 с.
• Галуха Л. Русифікаторська політика Російської імперії у реалізації православного духовенства Волинської губернії другої половини XIX – початку ХХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 29. Рівне: РДГУ, 2017.
• Галуха Л. Церква євангельських християн-баптистів села Посників на Рівненщині (Рец.: Бородинська Л. Осібно, але воєдино. 100-річчя церкви євангельських християн-баптистів с. Посників на Рівненщині. Рівне:Дятлик М., 2017. 296 с.) Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 29. Рівне: РДГУ, 2017.
• Кабінет історії: експозиція / Наук. проект: В. Шеретюк. Заг. редагування. і художнє проектування: В. Шеретюк, Л. Галуха. Автори розділів: «Витоки державності України» – О. Прищепа; «Литовсько-польський період української історії» – О. Гуменюк, В. Шеретюк; «Доба козацької звитяги» – В. Доброчинська; «Національне відродження» – Л. Галуха; «На шляху свободи і гідності» – Р. Давидюк; «Україна незалежна» – Р. Давидюк, В. Шеретюк, Л.Галуха. Комп’ютерна верстка, художнє оформлення і технічні роботи – І. Клевака, фірма «СІТІ-АРТ». Рівне: ІСФ РДГУ. Грудень 2017. (Експозиція, ауд. 226).
• Галуха Л. Утвердження ідей євангельських християн-баптистів у Рівному (Рец.: Зерна пам’яті. Історія церкви євангельських християн-баптистів Рівного (з нагоди 100-річчя) / Упорядник: Л. Шевчук. Рівне: Дятлик М., 2016. 424 с.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 27. Рівне: О.Зень, 2016. С. 276–277.

Підготовка кандидатів наук:
• Бородинська Л.І. Становлення та діяльність церкви євангельських християн в Польщі (1918-1939 рр.) (2009, спеціальність 09.00.11).
• Грималюк О.М. Благодійність Православної церкви у Волинській губернії кінця XVIII – початку ХХ ст. (2018, спеціальність 07.00.01).

Робота в редколегія видань:
• Член редколегії фахового видання з історії «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету». (2002–2008; 2017–березень 2020).
• Заступник голови редколегії наукового видання Історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету «Історія очима молодих дослідників» (2006–2008).
• Член редколегії збірника наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (2007–2017).

Стажування за кордоном:
• Unaversytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (2008, Республіка Польща).
• Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (2017, Республіка Польща).

Інші види діяльності

• Заступник з наукової роботи декана Історико-соціологічного факультету РДГУ (1998–2021).
• Голова Навчально-методичної комісії факультету Історії, політології та міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного університету (із 05.09.2019).
• Член Вченої Ради ІСФ та Ради факультету ФІПМВ Рівненського держаного гуманітарного університету (2000–2021).
• Гарант і керівник групи розробників Освітньо-професійної програми «Історія та археологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія в галузі знань 03 Гуманітарні науки (2020–2021).
• Заступник завідувача кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету (1998–2021).
• Член Національної спілки краєзнавців України.
• Член правління Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців.
• Секретар і член Історичної секції Рівненського осередку Наукового товариства ім. Шевченка.
• Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської Малої академії наук України в Рівненській області (2012–2020, секція «Історія України»).


Давидюк Руслана Петрівна

Посада: професор кафедри історії України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 76-А.
Телефон: (0362) 26-95-91
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Українська міжвоєнна політична еміграція в Польщі. Західноукраїнські землі у 20-30 хрр. ХХ ст. Політичні репресії у Західній Україні (1939-1941 рр.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: «Історія виникнення і діяльності Волинського українського об’єднання» (1998 рік).
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук: «Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства (2017 рік).

Викладацька робота

Дисципліни: «Актуальні проблеми історії України». «Українсько-польські відносини у ХХ ст.», «Методика викладання історії та археології у закладах вищої освіти»; «Інноваційні методи викладання історичних дисциплін» (для підготовки магістрів). «Історія України новітнього часу»; «Історія Волині»; «Українська політична еміграція в Польщі», «Розвиток української політичної думки і національної ідеї у кінці ХІХ -поч. ХХ ст.» (для підготовки бакалаврів).

Авторка понад 200 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science:
1. Давидюк Р. Симон Петлюра в памяти своих соратников в период межвоенной Волыни. Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. Warszawa. IPN. nr 2 (32). 2018. S. 482-501.
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/pamiec-i-sprawiedliwosc/67747,Pamiec-i-Sprawiedliwosc-nr-2-32-2018.html#page
2. Давидюк Р. Ровенское русское православное благотворительное общество в межвоенный период. Русин. 2019. № 55. С. 113-132. http://journals.tsu.ru/rusin/
3. Zhyvyuk A., Davydyuk R. Naddnipryanska Ukraine emigrants musical activities in Volyn voivodeship. Східноєвропейський історичний вісник. № 12. Дрогобич, 2019. С. 116-125. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.12.177543 (особ. внесок 50 %).
4. Давидюк Р. П., Жив’юк А. А. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка у Волинському воєводстві. Сторінки історії України. Збірник наукових праць. № 48. Київ: Національний технічний університет України „КПІ”, 2019. С. 83-96. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.48.2019.176383 (особ. внес. 50 %).
5. Davydyuk R., Zhyvyuk A. Theater art as a sele-realization form of Naddnipryanshchyna political emigrants in Volyn voivodeship Східноєвропейський історичний вісник. № 15. С. 128-136. Дрогобич, 2020. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.15.204967 (Група «А»).

Статті у наукових закордонних виданнях:
1. Давидюк Р. Політичні вбивства як інструмент боротьби радянських спецслужб з уенерівською еміграцією. Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw Bałtyckich, 8 (2017). Pod. red. W. Rezmera ta in. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. S. 101-115.
2. Давидюк Р. Начало волынской карьеры Г. Юзевского: первые 100 дней в зеркале «Украинской нивы». Nowy Prometeusz. Studium Europe Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 12. Grudzień. 2018. Warszawa, 2018. S. 115-128.
3. Давидюк Р. Діяльність спецслужби УНР у волинському прикордонні (1926-1935). Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw Bałtyckich, 9 (2018). Pod. red. W. Rezmera ta in. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. S. 52-72.
4. R. Davydyuk, S. Troyan. Social and political activity of Mykyta Bura in tne age of the Second Polisn Republic. Seminare. Kwartalnik. 2019. Tom 40. № 4. S. 147-158.

Статті у наукових виданнях, внесених до «Переліку фахових видань України»:
1. Давидюк Р. Проурядова діяльність українських політичних емігрантів у Волинському воєводстві у першій половині 20-х років ХХ ст. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 29. Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. Львів, 2017. С. 387-396.
2. Давидюк Р. Євген Богуславський: проблема співпраці з політичним режимом. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. № 5 (34). 2017. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 51-58.
3. Давидюк Р., Музичко О. Антон Стрижевський : шлях уенерівця від Одеси до Рівного. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 29. С. 41-50.
4. Давидюк Р. Українська політична еміграція як фактор суспільних змін на території Західної Волині. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2018. Вип. 27. С. 68-75.
5. Давидюк Р. Українська революція 1917-1921 рр. у дискурсі національної пам’яті міжвоєнної Волині. Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці. 2018. № 2. С. 75-81.
6. Давидюк Р. Організовані трудові осередки інтернованих армії УНР у Волинському воєводстві. Військово-науковий вісник. Вип. 29. Національна академія сухопутних військ. Львів, 2018. С. 101-110.
7. Давидюк Руслана. Українська революція 1917-1921 рр. у дискурсі національної пам’яті міжвоєнної Волині. Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці. 2018. № 2. С. 75-81.
8. Давидюк Руслана, Микитюк Тетяна. «Поворотництво» до Радянської України: роль більшовицького фактора. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 30. Рівне: РДГУ, 2018. С. 74-81.
9. Давидюк Р. Наддніпрянська політична еміграція як організатор Волинського громадського комітету допомоги голодуючим у Радянській Україні. Військово-науковий вісник. Вип. 30. Національна академія сухопутних військ. Львів, 2018. С. 3-12.
10. Давидюк Р. Пам’ять про українських емігрантів у Польщі. Україна-Польща»: історична спадщина і суспільна свідомість. Львів, 2018. Вип. 11. С. 175-180.
11. Давидюк Р. Освітній простір Галичини в умовах національної політики Другої Речі Посполитої. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 31. Кн. 1. Рівне: РДГУ, 2019. С. 197-204.
12. Давидюк Р. Архівно-кримінальні справи як джерело вивчення історії української політичної еміграції у Волинському воєводстві. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2019. № 2. С. 336-356.
13. Давидюк Р. Рівненський вектор розвідки Державного Центру Української Народної Республіки Військово-науковий вісник. Вип. 31. Національна академія сухопутних військ. Львів, 2019. С. 14-26.
14. Давидюк Р. Волинські чехи в другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Історичні науки. 2019. № 7. Луцьк, 2019. С. 179-181.
15. Давидюк Р., Шеретюк В. Пам՚ять про репресованих діячів Української революції 1917‒1921 рр. крізь призму розсекречених архівів радянських спецслужб. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. Випуск 4/46. Дрогобич, 2020. С. 297-311. (група «Б»).
16. Давидюк Р. Отамани-наддніпрянці у Волинському воєводстві: повстанські рейди, розвідка, політика, громадське життя. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. № 2 (54). 2020. С. 129-170. (група «Б»)

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Одноосібні монографії:
1. Давидюк Р. П. З поляками за Україну: Наддніпрянська еміграція в суспільно - політичному житті міжвоєнної Волині. Рівне : ПП ДМ, 2014. 176 с.
2. Давидюк Руслана. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства: монографія. Львів ; Рівне : Дятлик М., 2016. 704 с.
Колективні монографії:
3. Давидюк Р. «Весь сенс нашого перебування за кордоном – в праці для України»: наддніпрянська еміграція у Східній Галичині та Західній Волині. Проект «Україна». Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі / авт-упоряд. М. Р. Литвин. Колективна монографія. Харків: Фоліо, 2017. 444 с. С. 20-43.
4. Давидюк Руслана. Українська військово-політична еміграція в Польщі. Українсько-польські відносини. Новітня доба / відп. ред. Микола Литвин. Національна академія наук України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. 732 с. С. 275-292.
5. Давидюк Р. Українська політична еміграція у Другій Речі Посполитій як вислід війни і революції. Велика війна 1914-1918: витоки, характер, наслідки: Монографія / Наук. ред. проф. С. С. Троян. Київ: Видавничий дім «Кондор»», 2018. 536 с. С. 373-390.
6. Давидюк Р. УНР-івська еміграція на Волині: між екстермінацією та історичною пам’яттю. Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939–1953): причини і наслідки, політика пам’яті. Монографія за ред. В. Ільницького, М. Литвина, М. Галіва. Дрогобич; Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 268 с. С. 159-174.
Навчально-методичні посібники:
1. Давидюк Р. Методичне забезпечення контролю знань з курсу «Історія України. Новітній період» для студентів історико-соціологічного факультету заочної форми навчання. Рівне, 2016. 85 с.
2. Давидюк Р. Методика викладання історії у вищій школі. Навчальний посібник. Рівне, 2018. 134 с.

Співупорядник науково-документальних видань:
1. Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн. 7 / упоряди. О.А. Білоконь, Р.П. Давидюк, А.А .Жив’юк (кер.) та ін. Рівне: Дятлик М. Рівне, 2017. 680 c.
2. Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн. 8 / упорядн. О.А. Білоконь, Р.П. Давидюк, А.А. Жив’юк (кер.) та ін. Рівне: Дятлик М., 2018. 512 с.
3. Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн. 9. / автори-упорядн.: О. Білоконь, Р. Давидюк, А. Жив’юк (кер.) та ін. Рівне: Овід, 2019. 564 с.

Інші види діяльності

1. Завідувач науковою редакцією Науково-редакційної групи книги «Реабілітовані історією. Рівненська область».
2. Член Регіональної комісії з реабілітації при Рівненській обласній державній адміністрації.
3. Член Спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 - Історія України Національного університету «Острозька Академія».
4. Член разової Спеціалізованої вченої ради ДФ.053.005 у Рівненському державному гуманітарному університеті. 6 листопада 2020 р.
5. Член разової Спеціалізованої вченої ради ДФ. 32.051.006 у Волинському (Східноєвропейському) національному університеті імені Лесі Українки. 17 лютого 2021 р.
6. Головний редактор фахового науково-документального видання З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. (Інститут історії НАН України, м. Київ. (група Б»).
7. Член редколегії фахового видання з історії Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія: Історичні науки (група Б»).
8. Член редколегії фахового видання з історії Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість (м. Львів. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича) (група Б»).
9. Член редколегії наукового журналу з історії Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (РДГУ).
10. Член Вченої Ради РДГУ.
11. Член Вченої ради факультету історії, політології та міжнародних відносин РДГУ.
12. Член Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (посвідчення № 2904).


Доброчинська Валентина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри історії України

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Контакти

Адреса Рівне, вул. Пластова, 31
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів

Культурні процеси на західноукраїнських землях у міжвоєнний період.
Історія освіти на Волині у першій половині ХХ століття. 

Дисертація «Інтелігенція в культурному житті Західної Волині (1921–1939)» (2006 рік) 

Викладацька робота

Дисципліни: «Історія України», «Історія України раннього нового часу», «Джерелознавство та історіографія історії України», «Сучасна історіографія історії України».

Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:

 1. Доброчинська В.А. Професійне шкільництво Західної Волині (1921–1939) // Збірн. наук. праць «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії». Наук. записки Рівненського державного гуманітарного університету: Рівне: РДГУ, 2008. Вип. 14. С. 123–129.
 2. Доброчинська В.А. Підготовка вчительських кадрів у педагогічних училищах Рівненщини (1939–1950-і рр.) // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вип. 2. Луцьк, 2009. С. 28–35.
 3. Поніманська Т., Доброчинська В. З історії розвитку дошкільної освіти на Західній Волині (початок ХХ ст. – 1944 р.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. записки Рівненського державного гуманітарного університету: Вип. 25. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2014. С. 143–147.
 4. Доброчинська В. Спогади Надії Шульгиної-Іщук як джерело до вивчення культурно-освітніх процесів в Україні першої третини ХХ століття // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Зб. статей Інституту історії України НАНУ. Вип. 20. / Відп. ред. В. Даниленко; ред.-упоряд. Л. Головата, К. Кебузинська. Львів : Растр -7, 2015. С. 339–346.
 5. Доброчинська В. Волинська українська інтелігенція у боротьбі за національну школу в умовах Другої Речі Посполитої (1921–1939 рр.) // Наук. вісн. Чернівецького нац. ун-ту імені. Ю. Федьковича : Історія. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2016. № 2. С. 71– 76.
 6. Доброчинська В. Грані життя та діяльності Романа Іщука (1881–1979 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. записки Рівненського державного гуманітарного університету: Вип. 29. – Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2017. С. 65–70.
 7. Доброчинська В. «Жіноча служба Україні» в організації дошкільних закладів на Волині у період Другої світової війни // Наук. вісн. Чернівецького нац. ун-ту імені. Ю. Федьковича: Історія. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2017. № 2. C. 100–104.
 8. Доброчинська В. Періодичні видання Волинської та Ровенської областей (1939–1941) як джерело до вивчення трансформації освіти // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Чернівці: Чернівецький університет, 2020. № 1. С. 97–103.
 9. Доброчинська В. Радянська практика професійної підготовки вчителя в Острозькому педагогічному училищі (1939–1941, 1944–1956 рр.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 30. С. 36–41.  
 10. Доброчинська В. Початкові школи Рівного в період нацистської окупації  (1941–1944) // Берасцейскі мір у кантэксце гісторы і культуры Ўсходняй Еўропы: рэд.-уклад. В. Місіюк.  Мінск: Р. М. Цымбераў, 2020.  С.  24–31.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

 1. Доброчинська В.А. Навчально-освітні заклади у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / Ред. Рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; Редкол. тому: Р. М. Постоловський (гол.) [та ін.]. К.: Знання України, 2010. С. 166–181.
 2. Доброчинська В.А., Яковенко В. Г Педагогічні училища (1939–1980-і рр.) // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / Ред. Рада вид. В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; Редкол. тому: Р. М. Постоловський (гол.) [та ін.]. К.: Знання України, 2010. С. 181–199.
 3. Доброчинська В. Рівненська українська гімназія (1923–1939 рр.) : культурно-освітній феномен на тлі доби : монографія. Рівне: ПП Дятлик М., 2016. 224 с.
 4. Доброчинська В. Товариство «Тарбут» в організації єврейського шкільництва у Волинському воєводстві (1921–1939). (Розділ ІІ. Моделі реалізації права національних меншин на освіту на українських землях (1919–1945)) у монографії: Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / [відп. ред. Ігор Соляр; упоряд. Михайло Романюк]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2018. Кн. 1. С. 242–246.
 5. Доброчинська В. Запровадження польської системи освіти на західноукраїнських землях у міжвоєнну добу (1921–1939). (Розділ ІІ. Моделі реалізації права національних меншин на освіту на українських землях (1919–1945)) у монографії: Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / [відп. ред. Ігор Соляр; упоряд. Михайло Романюк]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича.  Львів, 2018. Кн. 1. С. 210–215. 

Інші види діяльності

Член Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.


Півоварчук Віталій Миколайович

Посада: доцент кафедри історії України

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Соціально-економічне і культурологічне становище західних областей України (1939 -1941рр.), реформування аграрного сектора радянською владою на новоприєднаних землях (вересень 1939 – червень 1941 рр.).

Викладацька робота

Дисциипліни: «Історія України»

Автор понад 30 наукових праць. 

Наукова діяльність

Основні публікації:
Півоварчук В.М. Соціально-економічні процеси у Західних областях України (вересень 1939 – червень 1941 рр.) / Півоварчук Віталій Миколайович. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 148 с. (одноосібна монографія).

Інші види діяльності

Наукове консультування вчителів-членів ГО «Рівнеська обласна Асоціація вчителів природничих факультетів «Еко» з питань історії України, розвитку громадянського суспільства та національно-патріотичного виховання учнів молоді (Довідка №27/11 від 12.09.2018 р.).


Візітів Юлія Миколаївна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Краєзнавчі дослідження. Мілітарні молодіжні рухи на Волині в міжвоєнні роки ХХ століття.
Історія національних спільнот України.
Археологія.

Викладацька робота

Дисципліни: «Українська етнологія», «Історія етнічних меншин України», «Основи зооархеології України», «Ранні землероби», «Історичний аспект туристичних ресурсів України», «Українське націєзнавство», «Археологія козацької доби», «Військова історія України», «Експериментальна археологія», «Історія України».

Наукова діяльність

Автор понад 110 наукових та науково-методичних праць.

1. Візітів Ю.М Прояви національно-культурного життя молдовської діаспори України в роки незалежності. Інтелігенція і влада. 2016. Вип. 35. С. 62-79. (Наукометричні бази даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Міжнародна наукометрична база “Google Scholar”, Slavic Humanities Index (Канада))
2. Візітів Ю.М. Пластове життя у вирі воєнних реалій (за матеріалами журналу «Пластовий шлях»). Молодий вчений. №3 (43). березень 2017. С. 169-173. (Наукометричні бази даних: Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Міжнародна наукометрична база “ScholarGoogle”, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus (ICTM Value): 4.11 (2013); 5/77 (2014); 43.69 (2015))
3. Візітів Ю.М. Роль одного листа як джерела інформації до пластової історії на Волині (20-30-ті роки ХХ століття). Молодий вчений. №3 (67). Березень 2019. С. 46-49. (Журнал включено до міжнародних каталогів, наукових видань і наукометничних баз: “GoogleScholar”, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
4. Візітів Ю.М Їх виховав Пласт: Федір Тижук. Інтелігенція і влада. 2020. Вип. 42. (у друці) (Наукометричні бази даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), вільна пошукова система «Google Scholar», бібліографічна база даних Slavic Humanities Index (Чеська Республіка)).
5. Візітів Ю.М. Французи України: фрагменти історії. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: РДГУ. Збірник наукових праць. Рівне, 2015. Випуск 26. С.3-5.
6. Візітів Ю.М., Рогожина К.О. Прояви національно-культурного життя грузинської діаспори України в роки незалежності. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: РДГУ. Збірник наукових праць. Рівне, 2017. Випуск 29. С.84-88.
7. Візітів Ю.М., Рогожина К. Вибрані особистості: українські картвелі доби романтизму (XVIII-XIX ст.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць РДГУ. Вип. 30. Рівне : РДГУ., 2018. С. 33-39.
8. Візітів Ю.М. Пластовий мартиролог родини Тижуків (міжвоєнні роки ХХ століття). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць РДГУ. Вип. 31. Кн. 2. Рівне : РДГУ, 2019. С. 98-103.

Монографії:

Візітів Ю.М. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період: Монографія / Ю.М. Візітів. – Рівне, 2008. – 180 с. – 10,46 арк.
Візітів Ю.М. “Сокольство – це віра, братерство і гарт” “Sokolstwo – to wiara, braterstwo i hart” / Н.М. Мельничук. – Рівне: ПП ДМ, 2012. – 224 с. – 14,70 арк
Vizitiv Yulia. THE BIOGRAPHICAL ARCHIVE OF THE PLAST’S FAMILY TYZUK AS A PROJECTION OF REGIONAL HISTORY (Візітів Ю.М. Біографічний архів пластової родини Тижуків як проекція регіональної історії). Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. – 308 p. – S.27-47. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-53-2-31 (вказано DOI матеріалу, а не монографії)

Грантова діяльність:

Учасниця міжнародного наукового проекту «Осіння школа. Етнічні меншини в пострадянському просторі: ідентифікація, аналіз і вирішення можливих конфліктів». 13-21 вересня, 2020 р. Захід проведено «Молдова – інститут Лейпциґ» («Moldova – Institut Leipzig») у співпраці з факультетом історії і філософії Державного університету Молдови та Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича в рамках програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD) «Східно-Західне партнерство».

Навчально-методичні посібники

1. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з педагогічної (виробничої) практики студентам 4 курсу підготовки освітнього ступеня бакалавр з галузі: 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності: 6.020302 «Історія». Рівне : РДГУ, 2018. 42 с.
2. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з навчальної (педагогічної) практики студентам 4 курсу підготовки освітнього ступеня бакалавр з галузі: 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності: 6.020302 «Історія». Рівне : РДГУ, 2018. 28 с.
3. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з педагогічної (виробничої) практики магістрантам 5 курсу підготовки освітнього ступеня магістр з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014.03 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2018. 42 с.
4. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з педагогічної (виробничої) практики здобувачам 4 курсу (освітнього ступеня бакалавр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2019. 42 с.
5. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з навчальної (педагогічної) практики здобувачам 4 курсу (освітнього ступеня бакалавр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2019. 28 с.
6. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та методичні поради з педагогічної практики здобувачам 1 курсу (освітнього ступеня магістр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності: 014 «Середня освіта (українська мова і література)», кваліфікації: магістр середньої освіти, викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури та історії. Рівне : РДГУ, 2020. 40 с.
7. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та збірник методичних порад з педагогічної (виробничої) практики в умовах дистанційного і змішаного навчання здобувачам 4 курсу (освітнього ступеня бакалавр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2021. 42 с.
8. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та збірник методичних порад з навчальної (педагогічної) практики в умовах дистанційного і змішаного навчання здобувачам 4 курсу (освітнього ступеня бакалавр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014 «Середня освіта (Історія)». Рівне : РДГУ, 2021. 40 с.
9. Візітів Ю.М., Сєвєрова О.В. Програма та збірник методичних порад з педагогічної практики в умовах дистанційного і змішаного навчання здобувачам 1 курсу (освітнього ступеня магістр) з галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності: 014 «Середня освіта (Історія)» Рівне : РДГУ, 2021. 40 с.

Інші види діяльності

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: член Національної спілки краєзнавців України від 22 листопада 2018 р., членський квиток №2917
Благодійна діяльність: співзасновник, керівник Громадської організації «Діа-КЛІО (Каритативна Ліга Інклюзії Освіти)», ідентифікаційний код юридичної особи 43235386, від 17.09.2019 р.
Співпраця з ГО «Фонд-Руєвит».
Здійснення наукового консультування установ, організацій: надання наукових консультацій з всесвітньої історії, історії України, історичного краєзнавства, історичного та культурно-пізнавального туризму, молодіжного туризму; враховуючи запити громадської ініціативи, участь у розробці одно- та кількаденних туристичних маршрутів Україною та Європою для групових подорожей; розробка текстового екскурсійного супроводу.
Організаційна, наукова та виховна робота: співкерівництво постійно діючим студентським науковим гуртком з вивчення проблематики генеалогічних досліджень «Родовід», заснованим 03.09.2018 р.
Організація та проведення екскурсій з навчально-виховною методою для студентів та викладачів ФІПМВ.
Організація, спільно з представниками бібліотеки РДГУ, оглядів навчальної літератури з ряду навчальних дисциплін.
Профорієнтаційна робота в навчальних закладах Рівненської, Хмельницької та Волинської областей.


Гуменюк Оксана Володимирівна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Романа Шухевича 14/191
Телефон: 050 567 98 85
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Історія України ХХ століття. Історія повсякдення. Мікроісторія.

Дисертація «Радянізація Західної України і Північної Буковини у 1939-1941 рр. та її наслідки для місцевого населення» (2009 рік).

Під керівництвом захищено дисертаційне дослідження аспірантки кафедри Довгалець Оксани Михайлівни у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Діяльність політичних партій національних меншин у складі Української Центральної Ради» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України (2019).

Викладацька робота

Дисципліни: «Історія України Давнього та Середньовічного часу». «Архівознавство та музеєзнавство». «Зовнішня політика незалежної України». «Ідеологія та щоденне життя в СРСР». «Охорона культурної спадщини».
Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Держава і сім’я в СРСР: контроль і особисте. Молодий вчений. 2019.№2. C. 389-392.
2. Радянська сімейна політика: українська версія. Науковий вісник «Гілея».Випуск 157(№ 6-9).Частина1.Історичні науки. Київ.2020.С.23-27.
3. Радянська повсякденність з українською ознакою: історіографія питання. Матеріали VІIІ міжнародної наукової конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії” (РДГУ, Рівне, 6-7 грудня 2019р.)
4. Українська радянська сім’я: специфіка побутового простору. Матеріали VIІ міжнародної наукової конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії” (РДГУ, Рівне, 6-7 грудня 2017р.);
5. Розвиток шлюбно-сімейного законодавства СРСР:особливості українських варіацій. Збірник наукових праць «Питання історії України». Том 18. ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Чернівці 2016. С.92-96;
6. Шлюбна обрядовість в СРСР: особливості становлення». Матеріали VI міжнародної наукової конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії”: РДГУ, Рівне, 7-8 грудня 2016 р. С.45-47;
7. Сім’я та шлюб в УРСР: історико-правові парадигми.Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання гуманітарних та природничих наук» (м. Ужгород, Ужгородський національний університет, 8-9 квітня 2016р.) с.29-32.
8. Сім’я в СРСР: основні етапи та моделі існування. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки» м. Київ, 17-18 березня 2018 р., С.18-20;
9. Особливості трансформації сімейно-шлюбних відносин в радянському суспільстві: парадигма не/прийняття нових порядків матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку»(04 квітня 2018 р., м. Київ)С.37-41;
10. Трансформація сімейних відносин у радянській Україні. Тези ХІ Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції присвяченої 100-річчю Української національної революції (ЧНУ ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці 20-21 жовтня 2017р.),С.48-50.
11. Радянське весілля: обрядова специфіка. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної науки» (м. Дніпро, 24-25 лютого 2017р.)С.171-174;

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. Collective monograph. – 3rd ed. –Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – 272 p. HISTORIOGRAPHY OF SOVIET ECONOMIC CULTURE AND EVERYDAY Oksana Gumeniuk https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9-47

Інші види діяльності

1. Експерт Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації міжнародних науково-дослідних проектів: Україна-Польща, Україна-Чехія, Україна-Білорусь, Україна-Литва, Україна-Австрія та Україна-Франція.
2. Член запорізького наукового товариства ім. Я Новацького.


Карпухіна Тетяна Олександрівна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Чорновола 76 А к. 211
Телефон: 0972723387, 0633439888
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Відносини між українцями і поляками на початковому етапі Другої світової війни (1939-1941рр). Дисертація 2010 р.

Викладацька робота

Дисципліни: «Історія України».
Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Карпухіна Т.О. Зародження дипломатичної системи Київської Русі. //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Випуск 29 С. 1-5 Рівне 2017
2. Карпухіна Т., Корнійчук М. Теорія та практика реалізації концепції національної безпеки держави періоду проголошення незалежності України у світовому контексті. // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство очима молодих» до 100річчя Національної академії наук УкраїниРівне 2018( http://www.rshu.edu.ua/images/nauka/11_mignar_konf_160518.pdf).
3. Карпухіна Т. Україна в планах іноземних державна початковому етапі Другої світової війни // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ: Зб.наук. праць. Рівне: РДГУ, 2016. – Вип. 28. – С.80-97.Фахове видання
4. Карпухіна Т. Форми і методи боротьби українського та польського підпілля проти окупаційного режиму 1939-1941р.р.//Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах Грані , 14(86)липень-серпень2016, с.35-40.
5.Карпухіна Т., Музика І. Розселення українців Польщі в УРСР, як переддень операції «Вісла». // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ: Зб.наук. праць. Рівне: РДГУ, 2015 Випуск 27 с. 25-31

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Навчально-методичний посібник з історії України для неісторичних спеціальностей.

Інші види діяльності

Заступник декана з виховної роботи факультету історії, політології і міжнародних відносин.


Бондар Ірина Володимирівна

Посада: старший викладач

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Грушевського, 44, кв.310
Телефон: +380502332702
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Методика викладання історії, суспільствознавчих дисциплін та громадянської освіти.

Викладацька робота

Дисципліни: «Теорія та методики навчання історії».
Автор 18 наукових праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Бондар І.В. Креативні завдання як засоб формування компетентностей на уроках всесвітньої історії // Нова педагогічна думка. – 2018. –Вип.3.(95) – С.66-69 (фахове видання України, що внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
2. Бондар І.В. Психолого-педагогічні аспекти формування креативності школярів у процесі вивчення історії //Pedagogy and Psychology, VI(74),Issue: 180, 2018 Nov – Budapest,2018. – S. 12-16.
3. Бондар І. В. Система завдань із формування креативності старшокласників у процесі навчання історії. Нова пед. думка. 2020. Вип. 3 (103). С. 118–121. (фахове видання України, що внесено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus).
4. Бондар І. В. Вивчення актуальних питань всесвітньої історії за допомогою креативних завдань. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ. Вип. 31, кг. 2. Рівне: РДГУ, 2019. – С. 151-156.

Інші види діяльності

Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти (проблемна група «Актуальні питання методики викладання історії у середній школі»).