Розклади роботи екзаменаційних комісій

1  Розклади ЕК 2020/2021 н.р. (денна форма навчання, ОС бакалавр)
2  Розклади ЕК 2020/2021 н.р. (заочна форма навчання, ОС бакалавр)
3  Розклад ЕК 2020/2021 н.р. (032 "Історія та археологія", денна форма навчання, ОС  магістр)
4  Розклад ЕК 2020/2021 н.р. (014 "Середня освіта (Історія)", денна форма навчання, ОС  магістр)
5  Розклад ЕК 2020/2021 н.р. (052 "Політологія", денна форма навчання, ОС магістр)
6   Розклад ЕК 2020/2021 н.р. (014 "Середня освіта (Історія)", заочна форма навчання, ОС   магістр)
7  Розклад ЕК 2020/2021 н.р. (052 "Політологія", заочна форма навчання, ОС магістр)