Розклади роботи екзаменаційних комісій

1  Розклад ЕК 2022/2023 н.р. (014 "Середня освіта (Історія)", денна форма навчання, ОС  магістр)
2  Розклад ЕК 2022/2023 н.р. (032 "Історія та археологія", денна форма навчання, ОС  магістр)
3  Розклад ЕК 2022/2023 н.р. (052 "Політологія", денна форма навчання, ОС магістр)